Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2020

2020-12-15 11:22:59 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VII” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 125, 231 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie. więcej»

Obiweszczenie ROŚ.6220.8.2020

2020-12-15 11:19:41 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Sroczków VI” o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków gmina Pacanów” planowanego do realizacji na działkach nr 83 obręb Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.11.2020

2020-12-11 11:29:47 Ogłoszenia

Budowa obiektu zaplecza socjalnego dla potrzeb Klubu Sportowego GLKS „Zorza Tempo” Pacanów więcej»

Ogłoszenie Starosty o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.57.2020

2020-12-07 11:27:50 Ogłoszenia

więcej»

Obwieszczenie IGPM.6733.10.2020

2020-11-24 12:47:40 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa dachu na budynku Przedszkola w Wójczy, gmina Pacanów. więcej»

Zarządzenie nr 123 /2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 18 listopada 2020 roku

2020-11-19 14:12:24 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra pn. ,,Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu” więcej»

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.Sprzedaż nieruchomości w Pacanowie.

2020-11-16 13:48:46 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 121 /2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:26:30 Ogłoszenia

w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów więcej»

ZARZĄDZENIE nr 120/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:25:12 Ogłoszenia

w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów więcej»

ZARZĄDZENIE nr 119 /2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 13 listopada 2020 r.

2020-11-13 13:23:11 Ogłoszenia

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy więcej»