Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2018-09-12 07:58:34 Ogłoszenia

poprawa estetyki zaplecza sportowego i technicznego GLKS Zorza - Tempo Pacanów więcej»

Obwieszczenie SKO w Kielcach z 04.09.2018 r.

2018-09-07 14:17:43 Ogłoszenia

dotyczące orzeczenia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziałowywania na środowisko przedsięwzięcia w Słupi. więcej»

ZARZĄDZENIE nr 122/2018

2018-09-05 12:16:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

ZARZĄDZENIE nr 121/2018

2018-09-05 11:24:55 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na potrzeby Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu w Kielcach więcej»

ZARZĄDZENIE nr 120/2018

2018-09-05 11:22:20 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży więcej»

Pismo WZT_I_8050_6_4_2018

2018-09-04 13:38:02 Ogłoszenia

Pismo_WZT_I_8050_6_4_2018.PDF więcej»

Obwieszczenie_SN_III_7820_1_14_2018

2018-09-04 08:41:11 Ogłoszenia

Obwieszczenie_SN_III_7820_1_14_2018 więcej»

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

2018-08-31 07:57:45 Ogłoszenia

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego więcej»

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-08-31 07:49:43 Ogłoszenia

KR.ZUZ.4.421.33.2018.JR/4330 więcej»

Zarządzenie nr 118/2018

2018-08-31 07:02:32 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów więcej»