Sprawy obywatelskie, meldunkowe i USC

Wersja do druku

 

Opłaty za wydanie dokumentów (np. odpis aktu) realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego płatne w dowolnym banku na konto rachunku bankowego nr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu  Zdroju, o/Pacanów

 

Sprawy obywatelskie i meldunkowe

Sprawę załatwia
   -   Urząd Stanu Cywilnego
   -   I piętro, pok. nr 109, 112
   -   tel. 41/ 376 54 03 wew. 14, 36


Dowody osobiste:
Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych
Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty
Wymiana dowodu osobistego
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Inne:
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum
Wpisanie do rejestru wyborców

Stowarzyszenia:
Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego
Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia
Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia

Zameldowanie/wymeldowanie:
Zameldowanie w drodze decyzji administracji
Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Uchylenie czynności materialno-technicznej wymeldowania
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE 

 


Załączone pliki
Klauzula_dowody_osobiste.docxKlauzula_dowody_osobiste (Klauzula_dowody_osobiste.docx - 21.891 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 07:11:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Klauzula_dowody_osobiste
Klauzula_informacyjna_ewidencja_ludnosci.docxKlauzula_informacyjna_ewidencja_ludnosci (Klauzula_informacyjna_ewidencja_ludnosci.docx - 19.864 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 07:14:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Klauzula_informacyjna_ewidencja_ludnosci
Klauzula_informacyjna_USC.docxKlauzula_informacyjna_USC (Klauzula_informacyjna_USC.docx - 20.493 KB)
Data publikacji: 2018-05-25 07:14:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Klauzula_informacyjna_USC

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6164

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-04-07 12:45:44
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2008-04-07 12:47:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-01-10 13:24:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony