w 2017 roku

Wersja do druku

podpisane w 2017 roku
Załączone pliki
ZAR_1_17.docZarządzenie Nr 1/17 (ZAR_1_17.doc - 31.744 KB)
Data publikacji: 2017-01-03 13:03:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pacanów w 2016 roku”
ZAR_3_17.docZarządzenie Nr 3/17 (ZAR_3_17.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2017-01-11 11:32:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2016 roku”
ZAR_2_17.pdfZarzadzenie Nr 2/17 (ZAR_2_17.pdf - 506.787 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:48:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. ,,Akademia Piłki Nożnej w okresie 26.09.-30.11.2016"
ZAR_4_17.pdfZarządzenie Nr 4/17 (ZAR_4_17.pdf - 772.273 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:51:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_5_17.pdfZarządzenie Nr 5/17 (ZAR_5_17.pdf - 416.581 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:53:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Karsach Dolnych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_6_17.pdfZarzadzenie Nr 6/17 (ZAR_6_17.pdf - 498.364 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:56:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadnia pn. zakup 55 koszulek i 3 par butów ludowych męskich dla Diamentów Powiśla
ZAR_7_17.pdfZarządzenie Nr 7/17 (ZAR_7_17.pdf - 788.541 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:13:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_8_17.pdfZarządzenie Nr 8/17 (ZAR_8_17.pdf - 383.182 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:01:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenie wyboru sołtysa w sołectwie Sroczków na terenie gminy Pacanów.
ZAR_9_17.pdfZarządzenie Nr 9/17 (ZAR_9_17.pdf - 388.004 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:04:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru prac polegających na remoncie elewacji budynku OSP Pacanów
ZAR_10_17.pdfZarządzenie Nr 10/17 (ZAR_10_17.pdf - 779.875 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:15:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2017 roku
ZAR_11_17.pdfZarządzenie Nr 11/17 (ZAR_11_17.pdf - 805.781 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:07:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_12_17.pdfZarządzenie Nr 12/17 (ZAR_12_17.pdf - 772.45 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 12:09:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_13_17.pdfZarządzenie Nr 13/17 (ZAR_13_17.pdf - 2336.659 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:03:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_14_17.pdfZarządzenie Nr 14/17 (ZAR_14_17.pdf - 1374.852 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:07:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_15_17.pdfZarządzenie Nr 15/17 (ZAR_15_17.pdf - 1543.655 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:11:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_16_17.pdfZarządzenie Nr 16/17 (ZAR_16_17.pdf - 364.685 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 09:13:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji do usunięcia w 2017 r.
ZAR_21_17.PDFZarządzenie Nr 21/17 (ZAR_21_17.PDF - 1625.705 KB)
Data publikacji: 2017-02-07 08:55:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert i rozstrzygnięcia konkursu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2017 roku
ZAR_17_17.pdfZarządzenie Nr 17/17 (ZAR_17_17.pdf - 398.291 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:12:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Woli Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
ZAR_18_17.pdfZarządzenie Nr 18/17 (ZAR_18_17.pdf - 406.144 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:14:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoław. nieruch. rolnej poł. w Woli Biechowskiej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
ZAR_19_17.pdfZarządzenie Nr 19/17 (ZAR_19_17.pdf - 393.056 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:17:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruch. rolnej poł. w Pacanowie do sprzedaży
ZAR_20_17.pdfZarządzenie Nr 20/17 (ZAR_20_17.pdf - 409.522 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:20:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: s prawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż mienia
ZAR_22_17.pdfZarządzenie Nr 22/17 (ZAR_22_17.pdf - 1292.133 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:22:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_23_17.pdfZarządzenie Nr 23/17 (ZAR_23_17.pdf - 3090.343 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:28:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie postępowania w razie awarii lub wypadku związanych z uwolnieniem sie szkodliwego czynnika biologicznego zakw. do grupy 3 lub 4
ZAR_24_17.pdfZarządzenie Nr 24/17 (ZAR_24_17.pdf - 1103.663 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:30:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników narażonych na działania czynników chemicznych
ZAR_25_17.pdfZarządzenie Nr 25/17 (ZAR_25_17.pdf - 509.187 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:32:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: instalacja kolektorów słonecznych - zamówienie uzupełniające
ZAR_26_17.pdfZarządzenie Nr 26/17 (ZAR_26_17.pdf - 748.832 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:34:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_27_17.pdfZarządzenie Nr 27/17 (ZAR_27_17.pdf - 402.773 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:36:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej ruina poł. w Trzebicy
ZAR_28_17.pdfZarządzenie Nr 28/17 (ZAR_28_17.pdf - 406.702 KB)
Data publikacji: 2017-02-16 11:38:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej poł. w Biniątkach do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_29_17.pdfZarządzenie Nr 29/17 (ZAR_29_17.pdf - 868.196 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 09:49:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_30_17.docxZarządzenie Nr 30/17 (ZAR_30_17.docx - 26.425 KB)
Data publikacji: 2017-03-01 12:51:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_31_17.pdfZarządzenie Nr 31/17 (ZAR_31_17.pdf - 3430.738 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 09:55:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_32_17.pdfZarządzenie Nr 32/17 (ZAR_32_17.pdf - 2596.208 KB)
Data publikacji: 2017-03-02 10:00:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_33_17.pdfZarządzenie Nr 33/17 (ZAR_33_17.pdf - 422.477 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 07:51:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do spraw kontroli gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych na terenie gminy Pacanów
ZAR_35_17.pdfZarządzenie Nr 35/17 (ZAR_35_17.pdf - 1297.254 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 07:54:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_36_17.pdfZarządzenie Nr 36/17 (ZAR_36_17.pdf - 1393.876 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 07:57:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_37_17.pdfZarządzenie Nr 37/17 (ZAR_37_17.pdf - 513.22 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:04:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przymusowego doprowadzenia przez przez policję do kwalifikacji wojskowej osób roczników 1997-98 zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów
ZAR_38_17.pdfZarządzenie Nr 38/17 (ZAR_38_17.pdf - 889.76 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:07:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_39_17.pdfZarządzenie Nr 39/17 (ZAR_39_17.pdf - 407.031 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:09:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robot dotyczących wykonania naprawy dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie uszkodzonego w wyniku wichury w dniu 2.03.2017r.
ZAR_40_17.pdfZarządzenie Nr 40/17 (ZAR_40_17.pdf - 772.394 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:11:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_41_17.pdfZarządzenie Nr 41/17 (ZAR_41_17.pdf - 771.537 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:13:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_42_17.pdfZarządzenie Nr 42/17 (ZAR_42_17.pdf - 1233.516 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:16:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_43_17.pdfZarządzenie Nr 43/17 (ZAR_43_17.pdf - 396.331 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:18:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych, przeprowadzonych w dniu 16 i 30 listopada 2014r.
ZAR_44_17.pdfZarządzenie Nr 44/17 (ZAR_44_17.pdf - 1027.846 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:20:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów
ZAR_45_17.pdfZarządzenie Nr 45/17 (ZAR_45_17.pdf - 2508.279 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:25:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_46_17.PDFZarządzenie Nr 46/17 (ZAR_46_17.PDF - 4688.854 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 09:55:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_47_17.pdfZarządzenie Nr 47/17 (ZAR_47_17.pdf - 788.018 KB)
Data publikacji: 2017-04-07 08:28:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_51_17.rtfZarządzenie Nr 51/17 (ZAR_51_17.rtf - 57.366 KB)
Data publikacji: 2017-04-12 10:17:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
ZAR_48_17.pdfZarządzenie Nr 48/17 (ZAR_48_17.pdf - 3934.667 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:28:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_49_17.pdfZarządzenie Nr 49/17 (ZAR_49_17.pdf - 364.201 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:29:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę części dachu na budynku administracyjnym w Pacanowie
ZAR_50_17.pdfZarzadzenie Nr 50/17 (ZAR_50_17.pdf - 383.035 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:30:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udziału mieszkańców Gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i nieunieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy w 2017 roku
ZAR_52_17.pdfZarządzenie Nr 52/17 (ZAR_52_17.pdf - 380.139 KB)
Data publikacji: 2017-04-21 08:31:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji odbiorczej dla zadania: remont ogrodzenia placu targowego w m.Słupia gm. Pacanów
ZAR_53_17.pdfZarządzenie Nr 53/17 (ZAR_53_17.pdf - 722.295 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 08:20:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_54_17.pdfZarządzenie Nr 54/17 (ZAR_54_17.pdf - 405.367 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 08:20:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Karsach Dolnych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
ZAR_55_17.pdfZarządzenie Nr 55/17 (ZAR_55_17.pdf - 908.292 KB)
Data publikacji: 2017-04-27 08:22:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2017 roku w gminie Pacanów
ZAR_56_17.pdfZarządzenie Nr 56/17 (ZAR_56_17.pdf - 3784.682 KB)
Data publikacji: 2017-05-08 12:25:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_57_17.pdfZarządzenie Nr 57/17 (ZAR_57_17.pdf - 831.663 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:09:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_58_17.pdfZarządzenie Nr 58/17 (ZAR_58_17.pdf - 2448.412 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:10:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP Pacanów i SP oblekoń
ZAR_59_17.pdfZarządzenie Nr 59/17 (ZAR_59_17.pdf - 938.88 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:11:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_60_17.pdfZarządzenie Nr 60/17 (ZAR_60_17.pdf - 1161.141 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:11:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_63_17.pdfZarządzenie Nr 63/17 (ZAR_63_17.pdf - 1296.388 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:15:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_65_17.pdfZarządzenie Nr 65/17 (ZAR_65_17.pdf - 359.344 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:17:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przekazanie w użyczenie nieruchomości poł. w Oblekoniu
ZAR_66_17.pdfZarządzenie Nr 66/17 (ZAR_66_17.pdf - 379.058 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:19:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przekazania w użyczenie cżęsci lokalu świetlicy poł. w Ratajach Słupskich
ZAR_67_17.pdfZarządzenie Nr 67/17 (ZAR_67_17.pdf - 879.474 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:22:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_68_17.pdfZarządznie Nr 68/17 (ZAR_68_17.pdf - 493.972 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:23:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP Pacanów
ZAR_69_17.pdfZarządzenie Nr 69/17 (ZAR_69_17.pdf - 544.345 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 09:26:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora SP Oblekoń
ZAR_71_17.pdfZarządzenie Nr 71/17 (ZAR_71_17.pdf - 486.52 KB)
Data publikacji: 2017-06-09 12:41:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołani Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanow na lata 2016-2025
ZARz_61_17.pdfZarządzenie Nr 61/17 (ZARz_61_17.pdf - 470.907 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 08:36:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
ZAR_62_17.pdfZarządzenie Nr 62/17 (ZAR_62_17.pdf - 389.461 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 08:39:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę części dachu na budynku administracyjnym w Pacanowie
ZAR_70_17.pdfZarządzenie Nr 70/17 (ZAR_70_17.pdf - 741.448 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 08:43:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_72_17.pdfZarządzenie Nr 72/17 (ZAR_72_17.pdf - 1097.257 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 08:47:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_73_17.pdfZarządzenie Nr 73/17 (ZAR_73_17.pdf - 2905.984 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 08:52:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na remont dróg
ZAR_74_17.pdfZarządzenie Nr 74/17 (ZAR_74_17.pdf - 2952.915 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 08:58:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_75_17.pdfZarządzenie Nr 75/17 (ZAR_75_17.pdf - 415.558 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:00:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości poł. w Biniątkach
ZAR_76_17.pdfZarządzenie Nr 76/17 (ZAR_76_17.pdf - 762.469 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:02:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_77_17.pdfZarządzenie Nr 77/17 (ZAR_77_17.pdf - 1772.02 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:06:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"
ZAR_79_17.pdfZarządzenie Nr 79/17 (ZAR_79_17.pdf - 2838.001 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:14:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na remont drogi gminnej Grabowica - Kocowa
ZAR_80_17.pdfZarządzenie Nr 80/17 (ZAR_80_17.pdf - 564.927 KB)
Data publikacji: 2017-07-05 09:17:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie pełniącej obowiązki Dyrektora SP w Oblekoniu
ZAR_78_17.pdfZarządzenie Nr 78/17 (ZAR_78_17.pdf - 912.849 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 11:35:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_81_17.pdfZarządzenie Nr 81/17 (ZAR_81_17.pdf - 844.36 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 11:36:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_82_17.pdfZarządzenie Nr 82/17 (ZAR_82_17.pdf - 4274.189 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 11:37:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_83_17.pdfZarządzenie Nr 83/17 (ZAR_83_17.pdf - 1166.182 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 11:38:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_84_17.pdfZarządzenie Nr 84/17 (ZAR_84_17.pdf - 847.81 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 11:38:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierzawy
ZAR_85_17.pdfZarządzenie Nr 85/17 (ZAR_85_17.pdf - 1123.832 KB)
Data publikacji: 2017-07-21 11:39:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_86_17.pdfZarządzenie Nr 86/17 (ZAR_86_17.pdf - 2884.337 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 11:27:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na remont mostu nad Kanałem Strumień
ZAR_88_17.pdfZarządzenie Nr 88/17 (ZAR_88_17.pdf - 968.277 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 11:28:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Pacanów
ZAR_87_17.pdfZarządzenie Nr 87/17 (ZAR_87_17.pdf - 1235.842 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 11:33:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_89_17.pdfZarządzenie Nr 89/17 (ZAR_89_17.pdf - 736.239 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 11:36:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_91_17.pdfZarządzenie Nr 91/17 (ZAR_91_17.pdf - 862.448 KB)
Data publikacji: 2017-08-04 11:41:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_92_17.pdfZarządzenie Nr 92/17 (ZAR_92_17.pdf - 2929.44 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 09:18:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na dowóz uczniów do szkół
ZAR_93_17.pdfZarządzenie Nr 93/17 (ZAR_93_17.pdf - 917.699 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 09:21:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_34_17.pdfZarządzenie Nr 34/17 (ZAR_34_17.pdf - 4044.002 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:02:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
ZAR_90_17.pdfZarządzenie Nr 90/17 (ZAR_90_17.pdf - 440.275 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:08:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk zywiołowych na terenie Gminy Pacanów
ZAR_94_17.pdfZarządzenie Nr 94/17 (ZAR_94_17.pdf - 477.562 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:11:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
ZAR_95_17.pdfZarządzenie Nr 95/17 (ZAR_95_17.pdf - 489.091 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:37:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania na nauczyciela mianowanego Pani Justyny Zdziebko
ZAR_96_17.pdfZarządzenie Nr 96/17 (ZAR_96_17.pdf - 3165.158 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:43:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie harmonogramu czynności właczeniu gimnazjów do szkół podstawowych
ZAR_97_17.pdfZarządzenie Nr 97/17 (ZAR_97_17.pdf - 1295.111 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:46:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,najładnieszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w gminie Pacanów
ZAR_98_17.pdfZarządzenie Nr 98/17 (ZAR_98_17.pdf - 376.296 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:49:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięci aprzetargu na najlepsze stoisko kulinarne na dozynkach gminnych w Sroczkowie
ZAR_99_17.pdfZarządzenie Nr 99/17 (ZAR_99_17.pdf - 946.614 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:51:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_100_17.pdfZarządzenie Nr 100/17 (ZAR_100_17.pdf - 4203.564 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 10:57:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_101_17.pdfZarządzenie Nr 101/17 (ZAR_101_17.pdf - 770.802 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 12:11:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_102_17.pdfZarządzenie Nr 102/17 (ZAR_102_17.pdf - 833.63 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 12:11:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_103_17.pdfZarządzenie Nr 103/17 (ZAR_103_17.pdf - 2639.942 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 12:29:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 96/2017
ZAR_104_17.pdfZarządzenie Nr 104/17 (ZAR_104_17.pdf - 1140.137 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 12:39:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_105_17.pdfZarządzenie Nr 105/17 (ZAR_105_17.pdf - 728.091 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 12:41:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_106_17.pdfZarządzenie Nr 1061/17 (ZAR_106_17.pdf - 811.405 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:08:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznacoznych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
ZAR_107_17.pdfZarządzenie Nr 107/17 (ZAR_107_17.pdf - 986.341 KB)
Data publikacji: 2017-09-22 13:11:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_108_17.pdfZarządzenie Nr 108/17 (ZAR_108_17.pdf - 3878.707 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:17:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie ogioszenia otwartego naboru na partnerow Gminy Pacanow do wspolnej realizacji projektu partnerskiego w miejscowosci Pacanow.
ZAR_109_17.pdfZarządzenie Nr 109/17 (ZAR_109_17.pdf - 3606.276 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:19:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
ZAR_110_17.pdfZarządzenie Nr 110/17 (ZAR_110_17.pdf - 5299.922 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:20:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanow na 2017 rok.
ZAR_111_17.pdfZarządzenie Nr 111/17 (ZAR_111_17.pdf - 2794.638 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:21:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
ZAR_112_17.pdfZarządzenie Nr 112/17 (ZAR_112_17.pdf - 4092.567 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:22:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
ZAR_113_17.pdfZarządzenie Nr 113/17 (ZAR_113_17.pdf - 4263.997 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:26:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
ZAR_114_17.pdfZarządzenie Nr 114/17 (ZAR_114_17.pdf - 1997.029 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:27:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
ZAR_115_17.pdfZarządzenie Nr 115/17 (ZAR_115_17.pdf - 531.219 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:29:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/17 z dnia 12 września 2017r sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerow Gminy Pacanów do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w miejscowosci Pacanów,
ZAR_117_17.pdfZarządzenie Nr 117/17 (ZAR_117_17.pdf - 1313.971 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:29:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok.
ZAR_118_17.pdfZarządzenie Nr 118/17 (ZAR_118_17.pdf - 390.071 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:32:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania : Remont drogi gminnej Żabiec wies nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowosci Żabiec , Remont drogi gminnej , Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603 w miejscowosci Żabiec , Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowosci Książnice
ZAR_119_17.pdfZarządzenie Nr 119/17 (ZAR_119_17.pdf - 528.412 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:33:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/17 z dnia 12 września 2017r sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerow Gminy Pacanów do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w miejscowosci Pacanów.
ZAR_120_17.pdfZarządzenie Nr 120/17 (ZAR_120_17.pdf - 849.329 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:35:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
ZAR_121_17.pdfZarządzenie Nr 121/17 (ZAR_121_17.pdf - 747.241 KB)
Data publikacji: 2017-10-19 12:36:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy Pacanów w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017r.
ZAR_122_17.pdfZarządzenie Nr 122/17 (ZAR_122_17.pdf - 4850.721 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:41:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_123_17.pdfZarządzenie Nr 123/17 (ZAR_123_17.pdf - 2693.564 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:43:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięciu przetagu nieograniczonego na przebudowe drogi gminnej Książnice - Karsy Małe, przebudowy dróg wew. w Słupii
ZAR_125_17.pdfZarządzenie Nr 125/17 (ZAR_125_17.pdf - 4859.331 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:45:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_126_17.pdfZarządzenie Nr 126/17 (ZAR_126_17.pdf - 453.601 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:47:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacanowie
ZAR_127_17.pdfZarządzenie Nr 127/17 (ZAR_127_17.pdf - 505.278 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:49:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pn. ,,Wakacje z GLKS Zorza- Tempo" Pacanów w okresie od 22.06.2017-31.08.2017 r.".
ZAR_128_17.pdfZarządzenie Nr 128/17 (ZAR_128_17.pdf - 810.666 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 10:23:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznacznej do sprzadazy w drodze przetargu nieograniczonego (nieruchomość w Trzebica)
ZAR_129_17.pdfZarządzenie Nr 129/17 (ZAR_129_17.pdf - 1454.897 KB)
Data publikacji: 2017-11-10 09:12:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_132_17.pdfZarządzenie Nr 132/17 projekt budżetu (ZAR_132_17.pdf - 6070.057 KB)
Data publikacji: 2017-12-06 14:31:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia projektu budzetu Gminy Pacanów na 2018 rok
ZAR_149_17.pdfZarządzenie Nr 149/17 (ZAR_149_17.pdf - 459.457 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 13:37:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwq „Pozyskiwanie artykulow zywnosciowych dla najubozszych mieszkancow Gminy Pacanow"
ZAR_150_17.pdfZarządzenie Nr 150/17 (ZAR_150_17.pdf - 414.852 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 13:38:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powolania Komitetu Monitorujacego Strategic Rozwoju Gminy Pacanow na lata 2016-2026
ZAR_151_17.pdfZarządzenie Nr 151/17 (ZAR_151_17.pdf - 459.448 KB)
Data publikacji: 2017-12-20 13:39:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwq „ Upowszechnianie kuUury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanow w 2017 roku"
ZAR_158_17.PDFZarządzenie Nr 158/17 (ZAR_158_17.PDF - 358.367 KB)
Data publikacji: 2018-01-02 14:00:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego
ZAR_130_17.pdfZarządzenie Nr 130/17 (ZAR_130_17.pdf - 1427.298 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 07:37:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_131_17.pdfZarządzenie Nr 131/17 (ZAR_131_17.pdf - 4526.09 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 07:44:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_133_17.pdfZarządzenie Nr 133/17 (ZAR_133_17.pdf - 383.602 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 07:49:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu nieogranicoznego na remont dróg gminnych
ZAR_135_17.pdfZarządzenie Nr 135/17 (ZAR_135_17.pdf - 1398.648 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 07:52:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_136_17.pdfZarządzenie Nr 136/17 (ZAR_136_17.pdf - 741.113 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 07:55:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_137_17.pdfZarządzenie Nr 137/17 (ZAR_137_17.pdf - 3300.189 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:00:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstyrzygniecia przetargu nieograniczonego na odbieranie i transoirt odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów
ZAR_138_17.pdfZarządzenie Nr 138/17 (ZAR_138_17.pdf - 4314.608 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 10:28:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_139_17.pdfZarządzenie Nr 139/17 (ZAR_139_17.pdf - 773.881 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:06:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy pacanów na 2017 rok
ZAR_140_17.pdfZarządzenie Nr 140/17 (ZAR_140_17.pdf - 1386.371 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:09:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_141_17.pdfZarządzenie Nr 141/17 (ZAR_141_17.pdf - 497.191 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:12:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egz na nauczyciela mianowanego Pani Karoliny Drab
ZAR_142_17.pdfZarządzenie Nr 142/17 (ZAR_142_17.pdf - 4248.469 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:19:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pozyczek z budżetu gminy Pacanów dla organizacji pozarzadowych z terenu gminy Pacanów, na realizacje zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych
ZAR_143_17.pdfZarządzenie Nr 143/17 (ZAR_143_17.pdf - 3322.635 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:24:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na odbieranie i transport odpadów komunalnych
ZAR_144_17.pdfZarządzenie Nr 144/17 (ZAR_144_17.pdf - 1582.859 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:27:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_145_17.pdfZarządzenie Nr 145/17 (ZAR_145_17.pdf - 747.652 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:30:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dl Urzędu Gminy Pacanów
ZAR_146_17.pdfZarządzenie Nr 146/17 (ZAR_146_17.pdf - 3164.474 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:38:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki w Urzędzie Gminy Pacanów
ZAR_147_17.pdfZarządzenie Nr 147/17 (ZAR_147_17.pdf - 4348.831 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 08:45:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_148_17.pdfZarządzenie Nr 148/17 (ZAR_148_17.pdf - 2675.748 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 11:09:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powoiania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: udzielenie i obsluga kredytu dlugoterminowego na rok 2017 w wysokosci 450 000,00 PLN
ZAR_152_17.pdfZarządzenie Nr 152/17 (ZAR_152_17.pdf - 912.516 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:09:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2017 z 27.03.2017 r.
ZAR_153_17.PDFZarządzenie Nr 153/17 (ZAR_153_17.PDF - 4480.062 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:12:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_154_17.PDFZarządzenie Nr 154/17 (ZAR_154_17.PDF - 2616.997 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:17:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbieranie i transport odpadów komunalnych
ZAR_155_17.pdfZarządzenie Nr 155/17 (ZAR_155_17.pdf - 502.46 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:41:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą : akademia piłki nożnej
ZAR_156_17.pdfZarządzenie Nr 156/17 (ZAR_156_17.pdf - 468.431 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:44:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadań: przebudowy 6 dróg gminnych i remont drogi gminnej w Zborówku Starym
ZAR_157_17.pdfZarządzenie Nr 157/17 (ZAR_157_17.pdf - 1037.153 KB)
Data publikacji: 2018-01-10 11:38:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
ZAR_162_17.pdfZarządzenie Nr 162/17 (ZAR_162_17.pdf - 753.201 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:47:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzedu Gminy Pacanów w zamian za święto 6.01.2018 r.
ZAR_163_17.pdfZarządzenie Nr 163/17 (ZAR_163_17.pdf - 875.613 KB)
Data publikacji: 2018-01-09 09:50:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2017 rok
ZAR_159_17.pdfZarządzenie Nr 159/17 (ZAR_159_17.pdf - 390.845 KB)
Data publikacji: 2018-01-15 11:02:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dobioru zadań: remont 3 dróg gminnych
ZAR_164_17.pdfZarządzenie Nr 164/17 (ZAR_164_17.pdf - 729.524 KB)
Data publikacji: 2018-01-24 11:12:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2017 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2186

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-01-02 14:08:40
Opublikował(a): Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-01-02 14:09:14
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-24 13:15:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony