Rok 2004

Wersja do druku

Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2004

Załączone pliki:

Uchwała Nr XVI/81/04
(2004_uchwala81.rtf - 1.848 KB) Data publikacji: 2004-11-16 14:03:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/81/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 stycznia 2004 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2004 rok

Załączniki do uchwały Nr XVI/81/04
(2004_zal_uch81.exe - 545.165 KB) Data publikacji: 2004-11-16 14:25:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XVI/81/04

Uchwała Nr XVI/82/04
(2004_uchwala82.rtf - 1.795 KB) Data publikacji: 2004-11-16 14:26:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/82/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Załącznik do uchwały Nr XVI/82/04
(2004_zal_uch82.exe - 603.611 KB) Data publikacji: 2004-11-16 14:34:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XVI/82/04

Uchwała Nr XVI/83/04
(2004_uchwala83.rtf - 4.013 KB) Data publikacji: 2004-11-16 14:36:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVI/83/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Uchwała budżetowa 2004
(Uchwala_budzet_2004.rtf - 20.843 KB) Data publikacji: 2004-04-15 20:27:45 Redaktor: Stanisław Stańczyk

Opis: UCHWAŁA Nr XVI/84/04 RADY GMINY W PACANOWIE w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/85/04
(2004_uchwala85.rtf - 1.832 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:42:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/85/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.02.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2004 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/85/04
(2004_zal1_uch85.rtf - 12.541 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:45:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/85/04

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/85/04
(2004_zal2_uch85.exe - 294.951 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:46:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/85/04

Uchwała Nr XVII/86/04
(2004_uchwala86.rtf - 2.419 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:48:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/86/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.02.2004r w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Zborówku

Uchwała Nr XVII/87/04
(2004_uchwala87.rtf - 2.036 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:49:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/87/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.02.2004 w sprawie zamiaru połączenia placówek oświatowych

Uchwała Nr XVII/88/04
(2004_uchwala88.rtf - 1.507 KB) Data publikacji: 2004-11-30 13:50:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/88/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004

Załącznik do uchwały nr XVII/88/04
(2004_zal_uch88.rtf - 11.519 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:37:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały nr XVII/88/04

Uchwała Nr XVII/89/2004
(2004_uchwala89.rtf - 11.461 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:38:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/89/2004 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 25 lutego 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Załącznik do uchwały nr XVII/89/04
(2004_zal_uch89.rtf - 12.153 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:40:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały nr XVII/89/04

Uchwała Nr XVII/90/04
(2004_uchwala90.rtf - 3.832 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:43:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/90/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 luty 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/74/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/91/04
(2004_uchwala91.rtf - 4.484 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:47:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/91/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 25 luty 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVII/92/04
(2004_uchwala92.rtf - 1.905 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:49:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/92/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 25 luty 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 roku

Uchwała Nr XVII/93/04
(2004_uchwala93.rtf - 2.365 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:51:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVII/93/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 25 luty 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/84/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 stycznia 2004 roku dotyczącej sprawy uchwalenia Budżetu Gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/94/04
(2004_uchwala94.rtf - 4.005 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:52:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XVIII/94/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 kwietnia 2004r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pacanów

Uchwła Nr XIX/95/04
(2004_uchwala95.rtf - 3.788 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:54:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwła Nr XIX/95/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r. z tytułu wykonania budżetu gminy

Uchwała Nr XIX/96/04
(2004_uchwala96 .rtf - 9.619 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:57:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/96/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XIX/97/2004
(2004_uchwala97.rtf - 4.453 KB) Data publikacji: 2004-12-01 10:59:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/97/2004 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Słupi dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Uchwała Nr XIX/98/04
(2004_uchwala98.rtf - 4.52 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:00:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/98/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28.04.2004r w sprawie połączenia placówek oświatowych

Uchwała Nr XIX/99/04
(2004_uchwala99.rtf - 4.556 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:01:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/99/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28.04.2004r. w sprawie Aktu założycielskiego Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Załącznik do uchwały Nr XIX/99/04
(2004_zal_uch99.rtf - 3.304 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:03:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XIX/99/04

Uchwała Nr XIX/100/04
(2004_uchwala100.rtf - 3.844 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:06:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/100/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28.04.2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy

Załącznik do uchwały Nr XIX/100/04
(2004_zal_uch100.rtf - 404.346 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:09:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XIX/100/04

Uchwała Nr XIX/101/04
(2004_uchwala101.rtf - 5.225 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:10:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/101/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/79/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XIX/102/04
(2004_uchwala102.rtf - 4.687 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:11:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/102/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwiecień 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Załączniki do uchwały Nr XIX/102/04
(2004_zal_uch102.exe - 421.709 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:23:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XIX/102/04

Uchwała Nr XIX/103/2004
(2004_uchwala103.rtf - 4.879 KB) Data publikacji: 2004-12-01 11:25:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XIX/103/2004 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie bezpłatne nieruchomości położonej w Ratajach Słupskich na działce nr 733 o pow. 0.1950ha na okres 14 lat

Uchwała Nr XX/104/04
(2004_uchwala104.rtf - 1.452 KB) Data publikacji: 2004-12-06 11:56:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/104/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie wypowiedzenia uczestnictwa Gminy Pacanów w Związku Międzygminnym „NIDA 2000" w Solcu-Zdroju.

Uchwała Nr XX/105/04
(2004_uchwala105.rtf - 2.22 KB) Data publikacji: 2004-12-06 11:58:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/105/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Załączniki do uchwały Nr XX/105/04
(2004_zal_uch105.exe - 319.633 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:01:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XX/105/04

Uchwała Nr XX/106/2004
(2004_uchwala106.rtf - 1.286 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:05:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/106/2004 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Strategii Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XX/107/2004
(2004_uchwala107.rtf - 1.258 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:13:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/107/2004 Rady Gminy/Pacanów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego.

Uchwała Nr XX/108/04
(2004_uchwala108.rtf - 1.739 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:14:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/108/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, polegającego na likwidacji jego działalności pod względem rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Uchwała Nr XX/109/04
(2004_uchwala109.rtf - 1.077 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:16:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XX/109/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 czerwca 2004r. w sprawie powołania do składu komisji socjalnej członka, celem jej uzupełnienia.

Uchwała Nr XXI/110/04
(2004_uchwala110.rtf - 1.941 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:34:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 20 czerwca 2004r. w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Oblekoniu imienia: Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej.

Uchwała Nr XXII/111/04
(2004_uchwala111.rtf - 1.972 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:45:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXII/111/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Załączniki do uchwały Nr XXII/111/04
(2004_zal_uch111.exe - 243.786 KB) Data publikacji: 2004-12-06 12:53:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XXII/111/04

Uchwała Nr XXIII/112/04
(2004_uchwala112.rtf - 1.693 KB) Data publikacji: 2004-12-06 13:02:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/112/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 26.08.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Gminny Program Ochrony Środowiska
(GPOS.exe - 625.163 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:08:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Uchwała Nr XXIII/113/04
(2004_uchwala113.rtf - 2.269 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:17:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/113/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu do celów sporządzenia tabel placowych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXIII/114/04
(2004_uchwala 114.rtf - 2.76 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:19:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/114/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie ustaleniu wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXIII/115/04
(2004_uchwala115.rtf - 2.663 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:21:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/115/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w miejscowości Słupia

Uchwała Nr XXIII/116/04
(2004_uchwala116.rtf - 2.117 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:27:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/116/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXIII/117/04
(2004_uchwala117.rtf - 2.126 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:29:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/117/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Załącznik do uchwały Nr XXIII/117/04
(2004_zal_uch117.exe - 170.591 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:30:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXIII/117/04

Uchwała Nr XXIII/118/04
(2004_uchwala118.rtf - 2.313 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:31:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/118/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXIII/119/2004
(2004_uchwala119.rtf - 5.425 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:32:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/119/2004 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pacanów w granicach sołectw gminy.

Załączniki do uchwały Nr XXIII/119/04
(2004_zal_uch119.exe - 1256.374 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:37:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XXIII/119/04

Uchwała Nr XXIII/120/04
(2004_uchwala120.rtf - 4.821 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:40:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/120/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r w sprawie określenia wsad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawianiu lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XXIII/121/04
(2004_uchwala121.rtf - 2.058 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:41:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIII/121/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/79/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia. wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXIV/122/04
(2004_uchwala122.rtf - 2.028 KB) Data publikacji: 2004-12-14 12:51:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXIV/122/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 28 września 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2004 roku

Uchwała Nr XXV/124/04
(2004_uchwala124.rtf - 2.293 KB) Data publikacji: 2004-12-15 12:06:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/124/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 października 2004r. w sprawię zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXV/124/04
(2004_zal_uch124.exe - 242.63 KB) Data publikacji: 2004-12-15 12:08:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XXV/124/04

Uchwała Nr XXV/125/04
(2004_uchwala125.rtf - 1.942 KB) Data publikacji: 2004-12-15 12:11:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/125/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 października 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

Załącznik do uchwały Nr XXV/125/04
(2004_zal_uch125.rtf - 7.271 KB) Data publikacji: 2004-12-15 12:15:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXV/125/04

Uchwała Nr XXV/126/04
(2004_uchwala126.rtf - 2.787 KB) Data publikacji: 2004-12-15 14:23:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/126/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 października 2004r. w sprawie odpłatności za dożywianie dzieci z terenu gminy Pacanów w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zasad zwrotu za przyznaną pomoc.

Uchwała Nr XXV/127/04
(2004_uchwala127.rtf - 1.985 KB) Data publikacji: 2004-12-15 14:27:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/127/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 29.10.2004r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Pacanów nr XIX/103/2004 z dnia 28.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie bezpłatne nieruchomości położonej w Ratajach Słupskich na działce nr 733 o pow. 0.1950ha na okres 14 lat.

Uchwała Nr XXV/128/2004r
(2004_uchwala128.rtf - 1.722 KB) Data publikacji: 2004-12-15 14:29:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/128/2004r Rady Gminy Pacanów z dnia 29 października 2004r w sprawie wymienia zgody na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wsi na zmianę urzędową nazwy miejscowości z Żółcza na Zołcza Ugory

Uchwała Nr XXV/129/04
(2004_uchwala129.rtf - 2.298 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:01:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/129/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmiany załącznika do Statutu Związku Międzygminnego „Nida 2000" w Solcu-Zdroju.

Uchwała Nr XXV/130/04
(2004_uchwala130.rtf - 1.301 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:07:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXV/130/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 października 2004r w prawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pacanów.

Załącznik do uchwały Nr XXV/130/04
(2004_zal_uch130.jpg - 97.188 KB) Data publikacji: 2004-12-16 09:08:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXV/130/04

Uchwała Nr XXVI/131/04
(2004_uchwala131.rtf - 4.671 KB) Data publikacji: 2004-12-16 14:53:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/131/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień z podatków lokalnych.

Uchwała Nr XXVI/132/04
(2004_uchwala132.rtf - 5.59 KB) Data publikacji: 2004-12-16 14:55:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/132/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej dla celów podatku rolnego oraz określenia wysokości stawek na podatek rolny na 2005r.

Uchwała Nr XXVI/133/04
(2004_uchwala133.rtf - 8.295 KB) Data publikacji: 2004-12-16 14:56:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/133/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.

Uchwała Nr XXVI/134/04
(2004_uchwala134.rtf - 30.967 KB) Data publikacji: 2004-12-22 10:53:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/134/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVI/135/04
(2004_uchwala135.rtf - 4.77 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:14:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/135/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXVI/135/04
(2004_zal_uch135.exe - 172.083 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:15:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XXVI/135/04

Uchwała Nr XXVI/136/04
(2004_uchwala136.rtf - 3.991 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:17:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/136/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/04 z dnia 26.08.2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr XXVI/137/04
(2004_uchwala137.rtf - 4.295 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:18:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/137/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 01.12.2004r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Załącznik do uchwały Nr XXVI/137/04
(2004_zal_uchw137.exe - 273.434 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:22:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXVI/137/04

Uchwała Nr XXVI/138/04
(2004_uchwala138.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:23:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/138/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody pitnej z ujęcia wody w miejscowości Wójeczka i Żabiec

Załącznik do uchwały Nr XXVI/138/04
(2004_zal_uchw138.jpg - 67.098 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:24:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXVI/138/04

Uchwała Nr XXVI/139/2004
(2004_uchwala139.rtf - 4.439 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:26:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/139/2004 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXVI/140/04
(2004_uchwala140.rtf - 31.643 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:28:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/140/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr XXVI/141/04
(2004_uchwala141.rtf - 4.949 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:29:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/141/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego do czasu sprzedaży z braku osób uprawnionych ustawowo.

Uchwała Nr XXVI/142/04
(2004_uchwala142.rtf - 4.869 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:31:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/142/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży gruntów położonych we wsi Biechów Zborówek, Pacanów.

Uchwała XXVI/143/04
(2004_uchwala143.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:33:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała XXVI/143/04 Rady Gminy w Pacanowie z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2005.

Załącznik do uchwały Nr XXVI/143/04
(2004_zal_uchw143.rtf - 9.669 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:34:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXVI/143/04

Uchwała Nr XXVI/144/04
(2004_uchwala144.rtf - 4.62 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:38:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/144/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r.w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Pacanów.

Załącznik do uchwały Nr XXVI/144/04
(SIWZ.rtf - 77.127 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:39:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXVI/144/04

Uchwała Nr XXVI/145/04
(2004_uchwala145.rtf - 9.012 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:41:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/145/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. o odpłatności za usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr XXVI/146/04
(2004_uchwala146.rtf - 4.195 KB) Data publikacji: 2004-12-22 11:42:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVI/146/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XVII/85/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 25.02.2004r. o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów na 2004r.

Uchwała Nr XXVII/147/04
(2004_uchwala147.rtf - 1.718 KB) Data publikacji: 2004-12-31 12:34:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/147/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie nadania Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie imienia „Michała Janasa".

Uchwała Nr XXVII/148/04
(2004_uchwala148.rtf - 2.25 KB) Data publikacji: 2004-12-31 12:35:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVII/148/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Załącznik do uchwały Nr XXVII/148/04
(zal nr 4a.xls - 15.872 KB) Data publikacji: 2004-12-31 12:39:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do uchwały Nr XXVII/148/04

Uchwała Nr XXVIII/149/04
(2004_uchwala149.rtf - 5.646 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:15:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/149/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Załączniki do uchwały Nr XXVIII/149/04
(2004_zal_uchw149.exe - 593.109 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:17:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do uchwały Nr XVIII/149/04

Uchwała Nr XXVIII/150/04
(2004_uchwala150.rtf - 21.595 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:19:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/150/04 Rady gminy Pacanów z dnia 30.12. 2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXVIII/151/04
(2004_uchwala151.rtf - 4.964 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:21:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/151/04 Rady gminy Pacanów z dnia 30.12.2004r w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr IV/28/03 Rady Gminy Pacanów z dnia 27 stycznia 2003r w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Uchwała Nr XXVIII/152/04
(2004_uchwala152.rtf - 5.862 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:23:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/152/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2004r. w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Uchwała Nr XXVIII/153/04
(2004_uchwala153.rtf - 3.715 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:24:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/153/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2004r w sprawie unieważnienia przetargu na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Pacanów.

Uchwała Nr XXVIII/154/04
(2004_uchwala154.rtf - 4.482 KB) Data publikacji: 2005-01-13 07:25:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/154/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2004r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Pacanów.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/154/04
(2004_zal_uch154.rtf - 92.74 KB) Data publikacji: 2005-01-13 11:36:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: SIWZ

Uchwała Nr XXVIII/155/04
(2004_uchwala155.rtf - 6.591 KB) Data publikacji: 2005-01-13 11:37:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Uchwała Nr XXVIII/155/04 Rady Gminy Pacanów z dnia 30.12.2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/134/04 Rady Gminy Pacanów dnia 1grudnia 2004r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 6341

Wprowadził(a) do systemu: Stanisław Stańczyk, data: 2004-03-24 09:03:03
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2005-07-22 11:45:53
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2018-12-18 08:05:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony