Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 481

Data publikacji:
2017-08-08 08:35:32

Przedmiot: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492 zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Treść przetargu:
Pacanów 07.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Pacanów ,
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie
tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80
 
2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492 zgodnie z załączonym przedmiarem robót .

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty na okres 36 –miesięcy od daty końcowego odbioru  przedmiotu Zamówienia .
Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury .

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA
 do 31 październik 2017 r

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej w  sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 21.08.2017 r do godz. 15.00 
Oferta powinna zawierać :
-Nazwę Oferenta, łączną cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia .
-Kosztorys ofertowy

6. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:
Sławomir Woźniak – insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 
informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00


Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia  przedmiotu zamówienia  lub unieważnienia   postępowania bez podania przyczyn .

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop


Załączone pliki:

2017_Slupia_zalaczniki
(2017_Slupia_zalaczniki.doc - 54.272 KB) Data publikacji: 2017-08-08 08:36:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2017_Slupia_zalaczniki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 971
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-08-08 08:35:32
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-08-08 08:36:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu