Rejestr zmian przetargu:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492 zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Sortuj według daty modyfikacji Modyfikował Sortuj według daty publikacji OpublikowałAkcja

Powrót