Wersja do druku

Opublikowano: 2022-05-19 08:08:22

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Wynik postepowania:

IGPM.6840.1.2022

Pacanów, dn. 19.05.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Urząd miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,

który odbył się w dniu 11 maj 2022 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.

1.    Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 232, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, powierzchnia 0,58 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów, KW nr KI1B/00077819/1.

2.    Cena wywoławcza nieruchomości – 40 300,00 zł

3.    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

4.    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak

5.    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

6.    Nabywca nieruchomości – brak

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Wiesław Skop

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 661
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-04-08 10:44:45
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-04-08 10:44:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu