Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Przedmiot przetargu:
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej zabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Pacanów, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, gm. Pacanów

Numer ID: 617, data publikacji przetargu: 2022-04-08 10:44:45Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2022-05-19 08:08:22)

Wynik postepowania:

IGPM.6840.1.2022

Pacanów, dn. 19.05.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Urząd miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,

który odbył się w dniu 11 maj 2022 r. 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.

1.    Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 232, położonej w obrębie 0008 Kępa Lubawska, powierzchnia 0,58 ha, stanowiącej własność Gminy Pacanów, KW nr KI1B/00077819/1.

2.    Cena wywoławcza nieruchomości – 40 300,00 zł

3.    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

4.    Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – brak

5.    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

6.    Nabywca nieruchomości – brak

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Wiesław Skop

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 747
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-04-08 10:44:45
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-04-08 10:44:52

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl