Budżet 2009

Wersja do druku

Uchwała budżetowa wraz z załącznikami
Załączone pliki
08_uchwala_172.pdfUchwała budżetowa 2009 (08_uchwala_172.pdf - 250.846 KB)
Data publikacji: 2009-01-06 14:30:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Uchwała Nr XXXIX/172/08 Rady Gminy Pacanów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2009 rok
08_zal_uchwala_172.xlsZałączniki do uchwały budżetowej 2009 (08_zal_uchwala_172.xls - 143.872 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 11:42:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Załączniki
08_UB_172_zal_1.xlsZałącznik nr 1 (08_UB_172_zal_1.xls - 42.496 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:09:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dochody budżetu gminy na 2009 rok
08_UB_172_zal_2.xlsZałącznik nr 2 (08_UB_172_zal_2.xls - 42.496 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:13:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wydatki budżetu gminy na 2009 rok
08_UB_172_zal_3.xlsZałącznik nr 3 (08_UB_172_zal_3.xls - 32.768 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:15:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
08_UB_172_zal_3a.xlsZałącznik nr 3a (08_UB_172_zal_3a.xls - 30.208 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:16:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Zadania inwestycyjne roczne w 2009 rok
08_UB_172_zal_4.xlsZałącznik nr 4 (08_UB_172_zal_4.xls - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:19:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
08_UB_172_zal_4b.xlsZałącznik nr 4b (08_UB_172_zal_4b.xls - 31.232 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:22:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok
08_UB_172_zal_5.xlsZałącznik nr 5 (08_UB_172_zal_5.xls - 31.232 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:23:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Przychody i rozchody budżetu w 2009 rok
08_UB_172_zal_6.xlsZałącznik nr 6 (08_UB_172_zal_6.xls - 143.872 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:26:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
08_UB_172_zal_7.xlsZałącznik nr 7 (08_UB_172_zal_7.xls - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:33:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 rok
08_UB_172_zal_8.xlsZałącznik nr 8 (08_UB_172_zal_8.xls - 143.872 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:36:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 rok
08_UB_172_zal_9.xlsZałącznik nr 9 (08_UB_172_zal_9.xls - 29.184 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 14:42:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok
08_UB_172_zal_10.xlsZałącznik nr 10 (08_UB_172_zal_10.xls - 27.136 KB)
Data publikacji: 2009-01-09 07:56:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dotacje przedmiotowe w 2009 roku
08_UB_172_zal_11.xlsZałącznik nr 11 (08_UB_172_zal_11.xls - 27.136 KB)
Data publikacji: 2009-01-09 07:57:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dotacje podmiotowe w 2009 roku
08_UB_172_zal_12.xlsZałącznik nr 12 (08_UB_172_zal_12.xls - 28.672 KB)
Data publikacji: 2009-01-09 07:58:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Dotacje celowe
08_UB_172_zal_13.xlsZałącznik nr 13 (08_UB_172_zal_13.xls - 28.16 KB)
Data publikacji: 2009-01-09 07:59:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś
Opis: Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5286

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2009-01-06 14:15:02
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2009-01-06 14:15:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2016-01-07 08:41:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony