w 2021 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2021-08-03 14:32:16

podpisane w 2021 roku


Załączone pliki
ZAR_1_2021.pdfZarządzenie Nr 1/2021 (ZAR_1_2021.pdf - 82.34 KB)
Data publikacji: 2021-01-18 12:10:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dotyczących ,,Rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wójczy"
ZAR_2_2021.pdfZarządzenie Nr 2/2021 (ZAR_2_2021.pdf - 343.05 KB)
Data publikacji: 2021-01-18 12:19:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Odbieranie i transport odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Pacanów w 2021 roku"
ZAR_3_2021.pdfZarządzenie Nr 3/2021 (ZAR_3_2021.pdf - 236.084 KB)
Data publikacji: 2021-01-19 08:16:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_4_2021.pdfZarządzenie Nr 4/2021 (ZAR_4_2021.pdf - 248.915 KB)
Data publikacji: 2021-01-19 08:17:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sprzedaży samochodu MERCEDES-BENZ SPRINTER 518 CDI 5,0 t stanowiącego własność Gminy Pacanów
ZAR_5_2021.pdfZarządzenie Nr 5/2021 (ZAR_5_2021.pdf - 145.6 KB)
Data publikacji: 2021-01-18 12:23:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021
ZAR_6_2021.pdfZarządzenie Nr 6/2021 (ZAR_6_2021.pdf - 252.888 KB)
Data publikacji: 2021-01-28 08:48:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I”
ZAR_6_2021_zalacznik.pdfZałacznik do Zarządzenia Nr 6/2021 (ZAR_6_2021_zalacznik.pdf - 866.526 KB)
Data publikacji: 2021-01-28 08:47:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Regulamin Komisji Przetargowej powołanej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w miejscowości Słupia – etap I
ZAR_7_2021.pdfZarządzenie Nr 7/2021 (ZAR_7_2021.pdf - 239.22 KB)
Data publikacji: 2021-01-22 13:25:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_8_2021.pdfZarządzenie Nr 8/2021 (ZAR_8_2021.pdf - 162.253 KB)
Data publikacji: 2021-01-22 11:53:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
ZAR_9_2021.pdfZarządzenie Nr 9/2021 (ZAR_9_2021.pdf - 208.626 KB)
Data publikacji: 2021-01-28 08:40:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie dokonania kontroli udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn „ Zakup sprzętu ochrony osobistej dla ZOZ w Busku –Zdroju”
ZAR_10_2021.pdfZarządzenie Nr 10/2021 (ZAR_10_2021.pdf - 201.714 KB)
Data publikacji: 2021-01-28 08:42:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
ZAR_11_2021.pdfZarządzenie Nr 11/2021 (ZAR_11_2021.pdf - 349.765 KB)
Data publikacji: 2021-01-28 08:43:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2021 roku.
ZAR_13_2021.pdfZarządzenie Nr 13/2021 (ZAR_13_2021.pdf - 388.091 KB)
Data publikacji: 2021-02-04 12:39:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_14_2021.pdfZarządzenie Nr 14/2021 (ZAR_14_2021.pdf - 101.316 KB)
Data publikacji: 2021-02-04 12:54:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2021 roku
ZAR_15_2021.pdfZarządzenie Nr 15/2021 (ZAR_15_2021.pdf - 309.311 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 10:17:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów
ZAR_16_2021.pdfZarządzenie Nr 16/2021 (ZAR_16_2021.pdf - 295.455 KB)
Data publikacji: 2021-02-10 10:47:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Sroczków
ZAR_17__2021.pdfZarządzenie Nr 17/2021 (ZAR_17__2021.pdf - 147.036 KB)
Data publikacji: 2021-02-17 09:40:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 04 styczeń 2021 roku.
ZAR_18_2021.pdfZarządzenie NR 18/2021 (ZAR_18_2021.pdf - 293.295 KB)
Data publikacji: 2021-02-23 10:39:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów w 2021r.”
ZAR_19____2021.pdfZarządzenie Nr 19/2021 (ZAR_19____2021.pdf - 1078.685 KB)
Data publikacji: 2021-03-05 09:24:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_20_2021.pdfZarządzenie Nr 20/2021 (ZAR_20_2021.pdf - 108.603 KB)
Data publikacji: 2021-03-03 13:44:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
ZAR_21_2021.pdfZarządzenie Nr 21/2021 (ZAR_21_2021.pdf - 199.638 KB)
Data publikacji: 2021-03-10 10:50:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
ZAR_22_2021.pdfZarządzenie Nr 22/2021 (ZAR_22_2021.pdf - 142.944 KB)
Data publikacji: 2021-03-11 09:41:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku komunalnym wielomieszkaniowym w Biechowie
ZAR_23_2021.pdfZarządzenie Nr 23/2021 (ZAR_23_2021.pdf - 144.996 KB)
Data publikacji: 2021-03-11 09:41:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku komunalnym wielomieszkaniowym w Biechowie
ZAR_24_2021.pdfZarządzenie Nr 24/2021 (ZAR_24_2021.pdf - 145.715 KB)
Data publikacji: 2021-03-11 09:42:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku komunalnym wielomieszkaniowym w Biechowie
ZAR_25_2021.pdfZarządzenie Nr 25/2021 (ZAR_25_2021.pdf - 332.22 KB)
Data publikacji: 2021-03-16 14:23:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_26_2021.pdfZarządzenie Nr 26/2021 (ZAR_26_2021.pdf - 151.887 KB)
Data publikacji: 2021-03-12 12:03:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_27_2021.pdfZarządzenie Nr 27/2021 (ZAR_27_2021.pdf - 151.103 KB)
Data publikacji: 2021-03-12 12:03:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_28_2021.pdfZarządzenie Nr 28/2021 (ZAR_28_2021.pdf - 112.716 KB)
Data publikacji: 2021-03-22 13:56:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na poszczególne szkoły/przedszkola
ZAR_29_2021.pdfZarządzenie Nr 29/2021 (ZAR_29_2021.pdf - 103.535 KB)
Data publikacji: 2021-03-19 11:46:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie powołania komisji w celu oceny przydatności składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_30_2021.pdfZarządzenie Nr 30/2021 (ZAR_30_2021.pdf - 234.647 KB)
Data publikacji: 2021-04-07 14:30:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_31_2021.pdfZarządzenie Nr 31/2021 (ZAR_31_2021.pdf - 119.163 KB)
Data publikacji: 2021-04-07 14:33:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmianiajace zarządzenie w sprawie wyznaczenie koordynatora gminnego do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
ZAR_32_2021.pdfZarządzenie Nr 32/2021 (ZAR_32_2021.pdf - 113.775 KB)
Data publikacji: 2021-04-08 12:27:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie czasowego zamknięcia Targowiska Gminnego w m. Słupia
ZAR_33_2021.pdfZarządzenie Nr 33/2021 (ZAR_33_2021.pdf - 169.402 KB)
Data publikacji: 2021-04-08 12:33:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów oraz w podległych jednostkach organizacyjnych na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
ZAR_34_2021.pdfZarządzenie Nr 34/2021 (ZAR_34_2021.pdf - 1072.235 KB)
Data publikacji: 2021-04-15 12:43:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_35_2021.pdfZarządzenie Nr 35/2021 (ZAR_35_2021.pdf - 934.881 KB)
Data publikacji: 2021-04-23 09:08:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_36_2021.pdfZarządzenie Nr 36/2021 (ZAR_36_2021.pdf - 105.595 KB)
Data publikacji: 2021-04-29 08:54:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pacanów za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021r.
ZAR_37_2021.pdfZarządzenie Nr 37/2021 (ZAR_37_2021.pdf - 1398.111 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 13:01:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów a 2021 rok
ZAR_38_2021.pdfZarządzenie Nr 38/2021 (ZAR_38_2021.pdf - 130.325 KB)
Data publikacji: 2021-04-28 11:34:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie otwarcia Targowiska Gminnego w m. Słupia zlokalizowanego na działce ewig. gr. nr 1186/2 w m. Słupia, przy boisku sportowym.
ZAR_39_2021.pdfZarządzenie Nr 39/2021 (ZAR_39_2021.pdf - 185.951 KB)
Data publikacji: 2021-04-30 13:32:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy
ZAR_40_2021.pdfZarządzenie Nr 40/2021 (ZAR_40_2021.pdf - 169.79 KB)
Data publikacji: 2021-05-10 08:27:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_41_2021.pdfZarządzenie Nr 41/2021 (ZAR_41_2021.pdf - 190.809 KB)
Data publikacji: 2021-05-11 12:52:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_42_2021.pdfZarządzenie Nr 42/2021 (ZAR_42_2021.pdf - 336.51 KB)
Data publikacji: 2021-05-20 09:45:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_43_2021.pdfZarządzenie Nr 43/2021 (ZAR_43_2021.pdf - 112.154 KB)
Data publikacji: 2021-05-21 08:42:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania zespołu powypadkowego
ZAR_44_2021.PDFZarządzenie Nr 44/2021 (ZAR_44_2021.PDF - 315.952 KB)
Data publikacji: 2021-05-28 11:12:56 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_45_2021.pdfZarządzenie Nr 45/2021 (ZAR_45_2021.pdf - 136.045 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 13:51:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
ZAR_46_2021.pdfZarządzenie Nr 46/2021 (ZAR_46_2021.pdf - 519.456 KB)
Data publikacji: 2021-06-15 14:03:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_47_2021.pdfZarządzenie Nr 47/2021 (ZAR_47_2021.pdf - 100.274 KB)
Data publikacji: 2021-06-18 09:13:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań : Przebudowa drogi gminnej nr 361047T Książnice „Piekło” od km 0+000 do km 1+178 . Przebudowa drogi gminnej nr 361051T Biskupice – granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197. Przebudowa drogi gminnej nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406
ZAR_48_2021.pdfZarządzenie Nr 48/2021 (ZAR_48_2021.pdf - 127.921 KB)
Data publikacji: 2021-06-10 13:53:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie: powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli placów zabaw znajdujących się na terenie gm. Pacanów, których gm. Pacanów jest Zarządcą .
ZAR_49_2021.pdfZarządzenie Nr 49/2021 (ZAR_49_2021.pdf - 1043.546 KB)
Data publikacji: 2021-06-24 13:54:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_50_2021.pdfZarządzenie Nr 50/2021 (ZAR_50_2021.pdf - 3267.628 KB)
Data publikacji: 2021-07-06 12:36:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Pacanów oraz jej jednostkach budżetowych
ZAR_51_2021.pdfZarządzenie Nr 51/2021 (ZAR_51_2021.pdf - 134.424 KB)
Data publikacji: 2021-07-05 12:52:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miasta i Gminy Pacanów
ZAR_52_2021.pdfZarządzenie Nr 52/2021 (ZAR_52_2021.pdf - 1729.636 KB)
Data publikacji: 2021-07-05 12:47:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2021 – 2030
ZAR_53_2021.pdfZarządzenie Nr 53/2021 (ZAR_53_2021.pdf - 1183.816 KB)
Data publikacji: 2021-07-05 12:49:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_54_2021.pdfZarządzenie Nr 54/2021 (ZAR_54_2021.pdf - 771.682 KB)
Data publikacji: 2021-07-06 12:53:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Pacanów i jej jednostkach budżetowych oraz w sprawie obowiązkowej weryfikacji na tzw. Białej Liście Podatników VAT
ZAR_55_2021.pdfZarządzenie Nr 55/2021 (ZAR_55_2021.pdf - 213.257 KB)
Data publikacji: 2021-07-02 14:16:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w roku 2021
ZAR_57_2021.pdfZarządzenie Nr 57/2021 (ZAR_57_2021.pdf - 1778.8 KB)
Data publikacji: 2021-07-21 14:05:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok
ZAR_58_21.pdfZarządzenie Nr 58/2021 (ZAR_58_21.pdf - 345.901 KB)
Data publikacji: 2021-07-30 08:57:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pod nazwą ,, Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w 2021 roku.”
ZAR_59_2021.pdfZarządzenie Nr 59/2021 (ZAR_59_2021.pdf - 102.963 KB)
Data publikacji: 2021-07-28 07:56:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Powrót