w 2012 roku

Wersja do druku

w 2012

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/12
(ZAR_1_12.pdf - 28.793 KB) Data publikacji: 2012-01-19 08:18:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy Pacanów w 2011r." realizowanego przez Gminny Ludowy Klub SPortowy "Zorza-Tempo" Pacanów na podstawie umowy z dnia 23 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/12
(ZAR_2_12.pdf - 16.873 KB) Data publikacji: 2012-01-19 08:21:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Zborówek

Zarządzenie Nr 3/12
(ZAR_3_12.pdf - 59.27 KB) Data publikacji: 2012-01-19 08:23:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie: zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 4/12
(ZAR_4_12.pdf - 1265.477 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:15:42 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 5/12
(ZAR_5_12.pdf - 56.618 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:18:11 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 194/10 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14 grudnia 2012 roku o wprowadzeniu zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 6/12
(ZAR_6_12.pdf - 76.534 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:19:20 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 7/12
(ZAR_7_12.pdf - 141.344 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:21:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadnia publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2012r.

Zarządzenie Nr 8/12
(ZAR_8_12.pdf - 75.78 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:24:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia terminu przeniesienia do nowego budynku administracyjnego Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 9/12
(ZAR_9_12.pdf - 20.369 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:48:31 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Załącznik do zarządzenia Nr 9/12
(ZAR_9_12_zal.pdf - 303.396 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:49:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 9/12

Zarządzenie Nr 10/12
(ZAR_10_12.pdf - 23.625 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:51:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 11/12
(zar_11_12.pdf - 226.729 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:53:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabodowanej budynkiem administracyjnym położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenia Nr 12/12
(ZAR_12_12.pdf - 215.499 KB) Data publikacji: 2012-03-14 12:57:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 13/12
(ZAR_13_12.pdf - 188.412 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:00:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenia nr 14/12
(zar_14_12.pdf - 207.92 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:03:41 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót uzupełniających dot. zadania pn.: "Przebudowa istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 15/12
(zar_15_12.pdf - 107.993 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:05:25 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie szczegółowych zasad uzyczania samochodów służbowych oraz sposobu i zasady zwrotu poniesionych kosztów.

Zarządzenie Nr 16/12
(ZAR_16_12.pdf - 438.566 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:26:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenia nr 17/12
(ZAR_17_12.pdf - 79.174 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:27:42 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 18/12
(ZAR_18_12.pdf - 61.298 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:28:41 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 19/12
(ZAR_19_12.pdf - 204.701 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:34:09 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Zespołu IOnterdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 20/12
(ZAR_20_12.pdf - 122.001 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:40:31 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 21/12
(ZAR_21_12.pdf - 27.181 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:41:39 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 22/12
(ZAR_22_12.pdf - 96.478 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:42:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 23/12
(ZAR_23_12.pdf - 61.794 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:43:13 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 24/12
(ZAR_24_12.pdf - 120.085 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:44:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 25/12
(ZAR_25_12.pdf - 121.001 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:44:45 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 26/12
(ZAR_26_12.pdf - 114.309 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:45:29 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 27/12
(ZAR_27_12.pdf - 61.702 KB) Data publikacji: 2012-03-14 13:47:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 28/12
(zar_28_12.pdf - 253.1 KB) Data publikacji: 2012-03-15 08:23:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 29/12
(Zar.29_12.doc - 10.752 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:04:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 30/12
(Zar_30_12.pdf - 228.211 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:05:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 31/12
(Zar_31_12.pdf - 158.741 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:06:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 32/12
(Zar_32_12.pdf - 16.093 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:07:26 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji z terenu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 33/12
(Zar_33_12.pdf - 92.946 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:08:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 34/12
(Zar_34_12.pdf - 47.794 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:10:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ochrony ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienia dostawy wody pitnej dla ludności oraz wyznaczenia koordynatora zadań w zakresie generalnej aktualizacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy.

Zarządzenie Nr 35/12
(Zar_35_12.pdf - 55.19 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:11:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 36/12
(Zar_36_12.pdf - 23.989 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:13:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011r.

Zarządzenie Nr 38/12
(Zar_38_12.pdf - 128.298 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:16:05 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych prze Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 39/12
(Zar_39_12.pdf - 124.14 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:18:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia na 2012 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez mGminę Pacanów.

Zarządzenie Nr 40/12
(Zar_40_12.pdf - 25.249 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:19:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 41/12
(Zar_41_12.pdf - 26.693 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:20:25 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Żabcu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 42/12
(Zar_42_12.pdf - 26.829 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:21:49 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 43/12
(Zar_43_12.pdf - 309.953 KB) Data publikacji: 2012-04-05 14:28:34 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 44/12
(Zar_44_12.pdf - 263.01 KB) Data publikacji: 2012-04-05 15:09:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont dróg gminnych: Nr 361014T Oblekoń-Podlesie, Nr 361020T Oblekoń-Rataje Słupskie, Nr 361077T Książnice Zakobylany - Zborówek o łącznej dł. 2019 mb”

Zarządzenie Nr 45/12
(Zar_45_12.doc - 4180.48 KB) Data publikacji: 2012-04-26 11:59:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: " Remont dróg gminnych: Nr 361002T Zołcza-Wójcza, Nr 361086T Wójcza-Chrzanów, Nr 361109T Żabiec dojazd do kolejki o łącznej dł. 3 428 mb"

Zarządzenie Nr 46/12
(Zar_46_12.pdf - 163.066 KB) Data publikacji: 2012-04-26 12:00:56 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 47/12
(Zar_47_12.pdf - 149.051 KB) Data publikacji: 2012-04-26 12:02:08 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie planowania organizacji roku szkolnego 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 48/12
(Zar_48_12.pdf - 90.39 KB) Data publikacji: 2012-04-26 12:02:55 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 49/12
(Zar_49_12.pdf - 17.381 KB) Data publikacji: 2012-04-26 12:04:13 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie udziału mieszkańców gminy Pacanów w realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pacanów w roku 2012

Zarządzenie Nr 50/12 (
(Zar_50_12.pdf - 66.67 KB) Data publikacji: 2012-04-30 14:29:49 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 51/12
(Zar_51_12.pdf - 112.681 KB) Data publikacji: 2012-04-30 14:33:16 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji ds. szacowania strat powstałych wskutek klęsk zywiołowych w 2012 w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 52/12
(Zar_52_12.pdf - 447.794 KB) Data publikacji: 2012-04-30 14:35:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 53/12
(ZAr_53_12.pdf - 28.653 KB) Data publikacji: 2012-04-30 14:37:43 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie dokonania kontroli relaizacji zadania pn: "Zakup 5 tradycyjnych strojów obrzędowych w celeach promocji lokalnej kultury" realizowanego przez Styowarzyszenie Razem w przyszłośc na podstawie umowy z dnia 26 marca 2012 roku

Zarządzenie Nr 54/12
(ZAr_54_12.pdf - 318.729 KB) Data publikacji: 2012-04-30 14:38:17 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 55/12
(Zar_55_12.pdf - 11.124 KB) Data publikacji: 2012-05-07 08:44:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk A06/4 stanowiącego własność Urzedu Gminy w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 37/12
(Zar_37_12.pdf - 311.493 KB) Data publikacji: 2012-05-18 13:01:28 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 56/12
(Zar_56_12.pdf - 22.209 KB) Data publikacji: 2012-05-24 08:57:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie upoważnienia dla Kierownika GOPS do podpisania i złożenia wniosku w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie projektu systemowego

Zarządzenie Nr 57/12
(Zar_57_12.pdf - 341.073 KB) Data publikacji: 2012-05-24 08:58:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 58/12
(Zar_58_12.pdf - 81.962 KB) Data publikacji: 2012-05-24 08:58:30 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 59/12
(Zar_59_12.pdf - 85.317 KB) Data publikacji: 2012-05-24 09:00:15 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 60/12
(Zar_60_12.pdf - 103.886 KB) Data publikacji: 2012-05-24 09:00:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 61/12
(Zar_61_12.pdf - 25.789 KB) Data publikacji: 2012-05-24 09:09:07 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego zadań: - remont drogi gminnej nr 52T w m. Biskupice od km 0+000 do km 0+439 - remont drogi gminnej nr 37T w m. Kępa Lubawska od km 0+000 do km 0+600 - remont drogi gminnej nr 94T w m. Kępa Lubawska od km 0+000 do km 0+160 - remont drogi dojazdowej w m. Podwale nr ewid. grunt 554/2 od km 0+000 do km 0+387realizowanych w ramach umowy nr IGPM.342/4/08 z dn. 03.11.2008 - oraz zadania wykonanie placu parkingowego przy Ośrodku Zdrowia w Pacanowie realizowanego w ramach umowy nr IGPM-2222/17/2009 z dn. 06.04.2009r.

Zarządzenie Nr 62/12
(Zar_62_12.pdf - 16.505 KB) Data publikacji: 2012-05-24 09:12:15 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania: wykonanie i odwodnienia przy Ośrodku Zdroiwia w Pacanowie realizowanego w ramach umowy nr IGPM-2222/17/2009/b z dnia 08.04.2009r.

Zarządzenie Nr 63/12
(Zar_63_12.pdf - 27.051 KB) Data publikacji: 2012-05-28 11:11:24 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 64/12
(Zar_64_12.pdf - 25.953 KB) Data publikacji: 2012-05-28 11:12:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 65/12
(Zar_65_12.pdf - 25.673 KB) Data publikacji: 2012-05-28 11:13:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 66/12
(Zar_66_12.pdf - 27.103 KB) Data publikacji: 2012-05-28 11:13:55 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 67/12
(Zar_67_12.pdf - 26.371 KB) Data publikacji: 2012-05-28 11:14:33 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 68/12
(Zar_68_12.pdf - 45.09 KB) Data publikacji: 2012-05-28 14:53:01 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania: wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Pacanowie realizowanego w ramach umowy nr IGPM-2222/80/2008 z dnia 12.12.2008r.

Zarządzenie Nr 69/12
(Zar_69_12.pdf - 25.851 KB) Data publikacji: 2012-05-28 14:53:49 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 70/12
(Zar_70_12.pdf - 239.276 KB) Data publikacji: 2012-06-01 11:21:10 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przteargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2012 w wysokości 1.000.000,00 PLN"

Zarządzenie Nr 71/12
(ZAr_71_12.pdf - 26.577 KB) Data publikacji: 2012-06-04 13:55:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 72/12
(Zar_72_12.pdf - 27.145 KB) Data publikacji: 2012-06-04 13:57:24 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 73/12
(Zar_73_12.pdf - 27.925 KB) Data publikacji: 2012-06-04 13:58:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 74/12
(Zar_12_74.pdf - 56.09 KB) Data publikacji: 2012-06-12 13:48:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 75/12
(Zar_12_75.pdf - 16.025 KB) Data publikacji: 2012-06-12 13:49:20 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 76/12
(zar_12_76.pdf - 65.481 KB) Data publikacji: 2012-06-12 13:40:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań: - remont dróg gminnych: nr 361014T Oblekoń-Podlesie, Oblekoń-Rataje Słupskie nr 361020T, nr 361077T Książnice Zakobylany-Zborówek, - remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 361077T Książnice Zakobylany-Zborówek w km 0+194 dł 7,5 mb - uzupełnienie poboczy kruszywem frakcji 0+31,5 mm przy drodze gminnej nr 361014T Oblekoń-Podlesie w ilośći 805m2 na grubość 7 cm po zagęszczeniu

Zarządzenie Nr 77/12
(Zar_77_12.pdf - 504.885 KB) Data publikacji: 2012-06-22 14:47:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 78/12
(Zar_78_12.pdf - 110.188 KB) Data publikacji: 2012-06-22 14:50:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt.: "Piekna i Bepieczna ZAgroda-Przyjazna Środowisku" w gminie Pacanów, woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 79/12
(Zar_79_12.pdf - 52.966 KB) Data publikacji: 2012-06-22 14:51:30 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 80/12
(Zar_80_12.pdf - 21.777 KB) Data publikacji: 2012-07-06 13:59:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 81/12
(Zar_81_12.pdf - 85.246 KB) Data publikacji: 2012-07-06 14:00:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 82/12
(Zar_82_12.pdf - 13.073 KB) Data publikacji: 2012-07-06 14:01:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 32/2012 z dnia 16.03.2012 w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest zgłoszonych przez właścicieli posesji z terenu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 84/12
(Zar_84_12.pdf - 101.137 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:03:25 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w spraiwe powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie linii kablowej świetlenia ulicznego w miejscowoścvi Pacanów w ramach przebudowy dróg (powiatowej i gminnej) ulice Mleczna, Rynek i Kościelna"

Zarządzenie Nr 85/12
(Zar_85_12.pdf - 178.167 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:05:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024

Zarządzenie Nr 86/12
(Zar_86_12.pdf - 333.389 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:05:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 87/12
(Zar_87_12.pdf - 53.606 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:06:30 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 88/12
(Zar_88_12.pdf - 179.547 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:07:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2012-2024

Zarządzenie Nr 89/12
(Zar_89_12.pdf - 213.101 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:08:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 91/12
(Zar_91_12.pdf - 35.633 KB) Data publikacji: 2012-07-17 10:11:05 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zarządzenie Nr 92/12
(Zar_92_12.bmp - 107.162 KB) Data publikacji: 2012-07-17 11:03:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarzadzeniu nr 71/2012 z dnia 4 czerwca 2012

Zarządzenie Nr 93/12
(Zar_93_12.pdf - 21.565 KB) Data publikacji: 2012-07-17 11:07:03 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarzadzeniu nr 73/2012 z dnia 4 czerwca 2012

Zarządzenie Nr 94/12
(Zar_94_12.pdf - 21.449 KB) Data publikacji: 2012-07-17 11:15:07 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarzadzeniu nr 64/2012 z dnia 28 maja 2012

Zarządzenie Nr 95/12
(Zar_95_12.pdf - 24.137 KB) Data publikacji: 2012-07-17 11:15:47 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarzadzeniu nr 69/2012 z dnia 28 maja 2012

Zarządzenie Nr 96/12
(Zar_96_12.pdf - 21.257 KB) Data publikacji: 2012-07-18 09:16:13 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarzadzeniu nr 66/2012 z dnia 28 maja 2012

Zarządzenie Nr 97/12
(Zar_97_12.pdf - 79.518 KB) Data publikacji: 2012-07-25 09:02:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 98/12
(Zar_98_12.pdf - 427.506 KB) Data publikacji: 2012-07-25 09:03:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 99/12
(Zar_99_12.pdf - 22.141 KB) Data publikacji: 2012-07-25 09:04:18 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków ppieniężnych w kasie Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr 100/12
(Zar_100_12.pdf - 55.314 KB) Data publikacji: 2012-07-25 09:05:34 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 101/12
(Zar_101_12.pdf - 36.813 KB) Data publikacji: 2012-07-25 09:07:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w spraiwe powołania komisji na okoliczność przeprowadzenia inwentaryzacji odpadów zawierających azbest znajdujących się na posesjach mieszkańców w terenu Gminy Pacanów tj. pokryć dachowych na których znajdują się płyaty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie i płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa

Zarządzenie Nr 102/12
(Zar_102_12.pdf - 101.277 KB) Data publikacji: 2012-07-25 09:46:14 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przeteargu nieograniczonego na : "Dowóz i odwóz dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, realizowany na terenie Gminy Pacanów, w roku szkolnym 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych oraz ucznia niepełnosprawnego do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej"

Zarządzenie Nr 103/12
(Zar_103_12.pdf - 2533.986 KB) Data publikacji: 2012-09-18 12:11:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 104/12
(Zar_104_12.pdf - 29.077 KB) Data publikacji: 2012-09-18 12:16:06 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy Pacanów w 2012r" realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy "Zorza-Tempo" Pacanów na podstawie umowy z dnia

Zarządzenie Nr 105/12
(Zar_105_12.pdf - 599.311 KB) Data publikacji: 2012-09-18 12:17:00 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 106/12
(Zar_106_12.pdf - 160.114 KB) Data publikacji: 2012-09-18 12:18:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 107/12
(Zar_107_12.pdf - 320.717 KB) Data publikacji: 2012-09-18 12:19:12 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 108/12
(Zar_108_12.pdf - 26.066 KB) Data publikacji: 2012-09-18 12:20:44 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 109/12
(Zar_109_12.pdf - 47.98 KB) Data publikacji: 2012-09-19 08:47:29 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 110/12
(Zar_110_12.pdf - 112.093 KB) Data publikacji: 2012-09-19 08:48:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 111/12
(Zar_111_12.pdf - 124.037 KB) Data publikacji: 2012-09-19 08:49:38 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 112/12
(Zar_112_12.pdf - 111.965 KB) Data publikacji: 2012-09-19 08:56:42 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 113/12
(Zar_113_12.pdf - 107.654 KB) Data publikacji: 2012-09-19 09:03:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie.

Zarządzenie Nr 114/12
(Zar_114_12.pdf - 57.382 KB) Data publikacji: 2012-09-19 09:40:56 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 115/12
(Zar_115_12.pdf - 141.627 KB) Data publikacji: 2012-09-19 09:41:38 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 116/12
(Zar_116_12.pdf - 29.237 KB) Data publikacji: 2012-09-19 09:42:57 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w msprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Najlepsze stoisko kulinarne" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 117/12
(Zar_117_12.pdf - 72.909 KB) Data publikacji: 2012-09-19 09:46:40 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów

Zarządzenie Nr 118/12
(Zar_118_12.pdf - 113.494 KB) Data publikacji: 2012-09-19 09:47:52 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 119/12
(Zar_119_12.pdf - 26.233 KB) Data publikacji: 2012-09-19 10:45:54 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadań: -remont drogi gminnej nr 39T Karsy Dolne-Słupia-Wola Biechowska realizowanych w ramach umów nr IGPM:342/2/2009, IGPM:2222/39/2009 - remont drogi gminnej nr 91T Żabiec część Północna w m. Żabiec realizowanych w ramach umów nr IGPM: 342/7/2009/D, IGPM: 2222/53/2009 -remont drgoi gminnej nr 79T Książnice Zakobylany-Karsy Małedo kanału realkizowanej w ramach umowy nr IGPM:342/6/2009/D

Zarządzenie Nr 120/12
(Zar_120_12.pdf - 278.238 KB) Data publikacji: 2012-09-19 10:46:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 121/12
(Zar_121_12.pdf - 30.613 KB) Data publikacji: 2012-09-19 10:50:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadań określonych umową nr IGPM:7031.14.2012 z dnia 21.08.2012r

Zarządzenie Nr 122/12
(Zar_122_12.pdf - 33.009 KB) Data publikacji: 2012-09-19 10:52:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postęowania egzamincyjnego na anuczyciela mianowanego Pani Lucyny Bartusiak

Zarządzenie Nr 123/12
(Zar_123_12.pdf - 32.729 KB) Data publikacji: 2012-09-19 10:53:58 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postęowania egzamincyjnego na anuczyciela mianowanego Pani Anny Lolo

Zarządzenie Nr 124/12
(Zar_124_12.pdf - 104.461 KB) Data publikacji: 2012-09-19 10:58:53 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w spraiwe powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie funkcji koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu CHCIEĆ TO MÓC oraz koordynatora i specjalisty ds. organizacyjnych w ramach projektu SZKOŁA RÓWNYCH SZANS w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

Zarządzenie Nr 125/12
(Zar_125_12.pdf - 52.37 KB) Data publikacji: 2012-09-19 11:40:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dla uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 126/12
(Zar_126_12.pdf - 45.714 KB) Data publikacji: 2012-09-19 11:42:36 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dla uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 127/12
(Zar_127_12.pdf - 50.158 KB) Data publikacji: 2012-09-19 11:43:21 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży dla uzytkownika wieczystego

Zarządzenie Nr 128/12
(Zar_128_12.pdf - 45.734 KB) Data publikacji: 2012-09-19 11:44:15 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 129/12
(Zar_129_12.pdf - 333.34 KB) Data publikacji: 2012-09-19 11:46:48 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 130/12
(Zar_130_12.pdf - 100.23 KB) Data publikacji: 2012-09-19 12:02:31 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 131/12
(Zar_131_12.pdf - 157.877 KB) Data publikacji: 2012-09-19 12:03:22 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 132/12
(Zar_132_12.pdf - 98.993 KB) Data publikacji: 2012-09-19 12:06:02 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Modernizacja infrastruktury w miejscowości Słupia poprze: budowę oświetlenia ulicznego oraz wymianę pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej"

Zarządzenie Nr 133/12
(Zar_133_12.pdf - 350.875 KB) Data publikacji: 2012-09-19 12:07:07 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 134/12
(Zar_134_12.pdf - 62.722 KB) Data publikacji: 2012-09-19 12:08:55 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy

Zarządzenie Nr 135/12
(Zar_135_12.pdf - 342.03 KB) Data publikacji: 2012-09-21 13:17:45 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 136/12
(Zar_136_12.pdf - 126.322 KB) Data publikacji: 2012-09-21 13:18:27 Redaktor: Olga Nalepa

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 137/12
(ZAR_137_12.pdf - 28.785 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:05:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie konsultacji projektu uchwały ,,Programu współpracy gminy Pacanów z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotqami prowadzacymi działalność pożytku publicznego w roku 2012"

Zarządzenie Nr 138/12
(ZAR_138_12.pdf - 65.058 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:06:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 139/12
(ZAR_139_12.pdf - 32.361 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:08:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn. ,,Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie gminy Pacanów w okresie od 22.06.2012 do 31.08.2012, realizowanego przez GLKS ,,Zorza Tempo" Pacanów na podstawie umowy nr 1/2012 z dn. 22.06.2012r.

Zarządzenie Nr 140/12
(ZAR_140_12.pdf - 64.674 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:09:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 141/12
(ZAR_141_12.pdf - 415.138 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:10:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 142/12
(ZAR_142_12.pdf - 431.533 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:10:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 143/12
(ZAR_143_12.pdf - 170.019 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:11:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej

Zarządzenie Nr 144/12
(ZAR_144_12.pdf - 94.286 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:13:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów nr 35/2010 z dnia 22 kwietnie 2010 r. dot. przyjęcia Regulaminu przyznawania fdofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobóz zawierających azbest z teren gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 145/12
(ZAR_145_12.pdf - 29.545 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:15:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dot. zadania pn. wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Pacanów w rmach przebudowy dróg powiatowej i gminnej, ul. Mleczna, Rynek i Kościelna

Zarządzenie Nr 146/12
(ZAR_146_12.pdf - 27.757 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:16:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do doknania kontroli realizacji zadania pn.remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kępie Lubawskiej

Zarządzenie Nr 147/12
(ZAR_147_12.pdf - 100.109 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:17:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 148/12
(ZAR_148_12.pdf - 233.779 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:17:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 149/12
(ZAR_149_12.pdf - 60.882 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:18:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 150/12
(ZAR_150_12.pdf - 100.322 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:19:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 151/12
(ZAR_151_12.pdf - 121.399 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:19:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 152/12
(ZAR_152_12.pdf - 526.069 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:20:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 153/12
(ZAR_153_12.pdf - 102.63 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:20:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 154/2012
(ZAR_154_12.pdf - 145.395 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:21:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 155/12
(ZAR_155_12.pdf - 99.465 KB) Data publikacji: 2013-01-07 13:23:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pacanów zw. z realizacją inwestycji na rok 2012 w wysokosci 765827.00PLN

Zarządzenie Nr 156/12
(ZAR_156_12.pdf - 144.139 KB) Data publikacji: 2013-01-29 08:45:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 157/12
(ZAR_157_12.pdf - 536.807 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:31:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 158/12
(ZAR_158_12.pdf - 18.417 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:33:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru pogwarancyjnego zadań określonych umową nr IGPM-342/4/2009 z dnia 04.08.2009,,Zagospodarowanie najbliższego otoczenia ECB poprzez budowę chodników i oświeltenia ulicznego na ul.Szkolnej, Krótkiej, Kościelnej oraz umowy nr IGPM-342/8/2009/U z dnia 03.09.2009 ,,Remont drogi gminnej w Pacanowie ul. Krótka w kierunku Radziwiłłówki"

Zarządzenie Nr 159/12
(ZAR_159_12.pdf - 343.053 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:34:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 160/12
(ZAR_160_12.pdf - 23.957 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:35:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dot. zadania ,,Modernizacja infrastruktury w m.Słupia poprzez budowę oświeltlenia ulicznego oraz wymnianę pokrycia dachu świetlicy wiejskiej"

Zarządzenie Nr 161/12
(ZAR_161_12.pdf - 34.413 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:36:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie procedury udzielania nauczycielom płatnego urlopu dla poratowania zdrowia

Zarządzenie Nr 162/12
(ZAR_162_12.pdf - 480.486 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:37:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na rok 2012

Zarządzenie Nr 163/12
(ZAR_163_12.pdf - 21.353 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:37:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przekazania w użyczenie części lokalu świelticy położonej w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 164/12
(ZAR_164_12.pdf - 140.037 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:38:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 165/12
(ZAR_165_12.pdf - 242.84 KB) Data publikacji: 2013-01-29 08:58:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :„Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich w ramach projektu pod nazwą: „Chcieć to móc!”

Zarządzenie Nr 166/12
(ZAR_166_12.pdf - 237.338 KB) Data publikacji: 2013-01-29 09:05:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :„Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich w ramach projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Zarządzenie Nr 167/12
(ZAR_167_12.pdf - 51.514 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:46:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w drodze przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 168/12
(ZAR_168_12.pdf - 44.266 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:47:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 169/12
(ZAR_169_12.pdf - 62.588 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:48:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr38/2012 Wójt gminy Pacanów z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach porwadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 170/12
(ZAR_170_12.pdf - 37.365 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:50:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/12 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia na 2012 rok maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez skzoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach

Zarządzenie Nr 171/12
(ZAR_171_12.pdf - 405.094 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:51:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 172/12
(ZAR_172_12.pdf - 92.593 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:52:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 173/12
(ZAR_173_12.pdf - 21.969 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:54:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadań - remont drogi wewnętrznej nr ewid grunt 78 w Karsach Małych

Zarządzenie Nr 174/12
(ZAR_174_12.pdf - 28.609 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:55:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powłania Komisji do odbioru końcowego zadań: remont drogi gminnej komorów przez wieś, remont drogi gminnej Pacanów - Karsy Małe, remont drogi gminnej Biechów - Niegosławice

Zarządzenie Nr 175/12
(ZAR_175_12.pdf - 21.957 KB) Data publikacji: 2013-01-10 08:56:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powoiłania komisji do odbioru końcowego robót - remont drogi dojazdowej do pół w m. Wójeczka nr ewid grunt 1251

Zarządzenie Nr 176/12
(ZAR_176_12.zip - 3004.55 KB) Data publikacji: 2013-01-29 11:49:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok z załącznikami

Zarządzenie Nr 177/12
(ZAR_177_12.pdf - 221.535 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:10:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 178/12
(ZAR_178_12.pdf - 24.173 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:12:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym poł. w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 179/12
(ZAR_179_12.pdf - 386.216 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:15:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 180/12
(ZAR_180_12.pdf - 158.219 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:16:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy PAcanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 181/12
(ZAR_181_12.pdf - 551.19 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:17:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 182/12
(ZAR_182_12.pdf - 125.545 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:18:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 183/12
(ZAR_183_12.pdf - 194.033 KB) Data publikacji: 2013-01-29 11:51:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia ceny wydruku arkusza aktu normatywnego lub innego aktu prawnego przez Urząd Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 184/12
(ZAR_184_12.pdf - 41.129 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:54:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie rozdzielenia kwoty sprzedązy na poszczególne działki

Zarządzenie Nr 185/12
(ZAR_185_12.pdf - 259.751 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:55:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 186/12
(ZAR_186_12.pdf - 87.814 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:57:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 187/12
(ZAR_187_12.pdf - 91.306 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:58:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów 2012 rok

Zarządzenie Nr 188/12
(ZAR_188_12.pdf - 31.669 KB) Data publikacji: 2013-01-10 09:59:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 189/12
(ZAR_189_12.pdf - 279.726 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:05:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powoąłnia Komisji Przetargowej do rozstrzygniecia zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa oswietlenia ulicznego na istniejacych sieciach niskiego napięcia: Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary

Zarządzenie Nr 190/12
(ZAR_190_12.pdf - 86.17 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:08:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do sprzedaży mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 191/12
(ZAR_191_12.pdf - 84.734 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:14:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawei ogłoszenia wykazu nieruchomosci przenzaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Marcina w Pacanowie

Zarządzenie Nr 192/12
(ZAR_192_12.pdf - 64.118 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:15:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 193/12
(ZAR_193_12.pdf - 196.835 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:31:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 194/12
(ZAR_194_12.pdf - 535.439 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:32:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawei zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 195/12
(ZAR_195_12.pdf - 615.205 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:48:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 196/12
(ZAR_196_12.pdf - 52.732 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:59:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu dzierżawy gruntu pod reklamę.

Zarządzenie Nr 197/12
(ZAR_197_12.pdf - 55.825 KB) Data publikacji: 2013-01-10 10:58:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej remizy poł. w Sroczkowie

Zarządzenie Nr 198/12
(ZAR_198_12.pdf - 36.012 KB) Data publikacji: 2013-01-10 11:14:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru ostatecznego robót: budowa budynku toalety publicznej m.Pacanów

Zarządzenie Nr 199/12
(ZAr_199_12.pdf - 42.025 KB) Data publikacji: 2013-01-10 11:17:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót :przebudowa drogi w m.Biechów nr ewid grunt 3879 od km 0+000 do km 0 +171 dł. 171 mb

Zarządzenie Nr 200/12
(ZAR_200_12.pdf - 111.339 KB) Data publikacji: 2013-01-29 12:00:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2012 rok

Zarządzenie Nr 201/12
(ZAR_201_12.pdf - 66.591 KB) Data publikacji: 2013-01-29 12:05:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska

Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3411

Wprowadził(a) do systemu: Olga Nalepa, data: 2012-01-19 07:54:39
Opublikował(a): Olga Nalepa, data publikacji: 2012-01-19 07:54:59
Ostatnia zmiana: Katarzyna Więckowska, data: 2013-01-29 12:05:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony