Organizacja Urzędu

Wersja do druku

Urząd Miasta i Gminy Pacanów

jest czynny od poniedziałku do piątku

 

od 7.00 do 15.00

 

Przyjęcia interesantów przez pracowników urzędu
odbywają się w czasie pracy od poniedziałku do piątku.

 

 Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Pacanów


Burmistrz Miasta i Gminy

41 376 54 03 wew.12, pok. nr 103

----------------------------------------------------------

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - 41 376 54 56 wew. 36, pok. nr 112
sprawy obronne i OC - tel. kom 535 912 881
za-ca Kierownika USC, pracownik d.s. obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste) - 41 376 54 03 wew. 14, pok. nr 109
 ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

41 376 54 03 wew.27, pok. nr 104

----------------------------------------------------------

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu - Sekretarz Miasta i Gminy 41 376 54 03 wew. 11, pok. nr 102, tel. kom. 602 226 560

Sekretariat - pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03, wew. 10 pok. nr 101

Pracownik d.s. kadr i płac 41 376 54 03 wew. 23, pok. nr 105

Pracownik d.s. obsługi Rady Miejskiej 41 376 54 03 wew. 26, pok. nr 106

Pracownik d.s. organizacyjnych 41 376 54 03 wew. 59, pok. nr 110

Pracownik d.s. organizacyjnych oświaty 41 376 54 03 wew. 29, pok. nr 204

Informatyk - 41 376 54 03 wew. 29 pok. nr 204


Pracownik d.s. obywatelskich (stowarzyszenia, OSP) -  41 376 54 03 w. 35, pok.nr 108

Biuro obsługi interesanta (parter) 41 376 54 03 wew. 40 parter

Sprzątaczki, konserwator, kierowca

----------------------------------------------------------

Referatu Finansowy

Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta i Gminy 41 376 54 03 wew. 22, pok. nr 6, tel. kom. 784 576 579

Pracownicy d.s. księgowości budżetowej 41 376 54 03 wew. 20, pok. nr 7

Pracownicy d.s. podatków i opłat  41 376 54 03 wew. 28, 38 lub 41 376 54 55 wew. 28, 38,  pok. nr 8

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (rozliczenie opłat za wodę i ścieki) 41 376 54 03 wew. 21 pok. nr 2

Pracownik d.s. księgowości budżetowej (akcyza, rozliczanie opłat za śmieci) 41 376 54 03 wew. 30, pok. nr 9

----------------------------------------------------------

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

Kierownik Referatu 41 376 54 03  wew. 13, pok. nr 208

Pracownik d.s.zagospodarowania i inwestycji  41 376 54 03 wew. 16, pok. nr 207

Pracownik d.s. dróg 41 376 54 03  wew. 15, pok. nr 207, tel kom. 662 570 748

Pracownik d.s. gospodarki mieniem komunalnym 41 376 54 03 wew. 25, pok. nr 205


 -----------------------------------------------------------------------

Referat Komunalny

Kierownik Referatu 41 376 54 03   wew. 24, pok. nr 206, tel. kom. 728 745 103

Pracownik d.s. gospodarki  komunalnej 41 376 54 03 wew. 54 pok. nr 203, tel. kom. 728 746 315

Pracownik d.s. odczytów wody i kanalizacji 41 376 54 03 wew. 54, pok. nr 203, tel kom. 728 751 018

Pracownik d.s. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami 41 376 54 03 wew. 17, pok. nr 206

Konserwatorzy obsługi urządzeń i obiektów komunalnych

Pracownicy gospodarczy

----------------------------------------------------------

Samodzielne stanowisko d.s. rolnictwa i ochrony środowiska 41 376 54 03 wew. 18, pok.nr 111, tel. kom. 577 761 980

Samodzielne stanowisko d.s. ochrony środowiska 41 376 54 03 wew. 32, pok.nr 110

----------------------------------------------------------

Regulamin pracy Urzędu

Regulamin Organizacyjny Urzędu


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 89521

Wprowadził(a) do systemu: Stanisław Stańczyk, data: 2003-06-30 12:00:52
Opublikował(a): Stanisław Stańczyk, data publikacji: 2003-06-30 12:00:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2024-05-07 06:46:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony