w 2007 roku

Wersja do druku

w 2007 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/07
(ZAR_01_07.rtf - 5.496 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:34:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 04.01.2007r.w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Patryka Pitkiewicza

Zarządzenie Nr 2/07
(ZAR_02_07.rtf - 6.361 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:35:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 04.01.2007r. w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Jakuba Zawady

Zarządzenie Nr 3/07
(ZAR_03_07.rtf - 6.129 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:36:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 04.01.2007r.w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Amadeusza Łasaka

Zarządzenie Nr 4/07
(ZAR_04_07.rtf - 96.328 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:37:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.01.2007r.w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów.

Zarządzenia Nr 5/07
(ZAR_05_07.rtf - 9.936 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:39:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenia Nr 5/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.01.2007r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów

Zarządzenia Nr 6/07
(ZAR_06_07.rtf - 19.28 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:40:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenia Nr 6/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25.01.2007r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw z terenu gminy Pacanów w sprawie projektów nowych statutów sołectw

Załącznik do zarządzenia Nr 6/07
(zal1_ZAR_06_07.rtf - 92.101 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:41:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej

Załącznik do zarządzenia Nr 6/07
(zal2_ZAR_06_07.rtf - 41.286 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:42:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Projekt statutu sołectwa

Zarządzenie Nr 7/07
(ZAR_07_07.rtf - 5.835 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:43:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26.01.2007r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów w sołectwach na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 8/07
(ZAR_08_07.rtf - 4.779 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:45:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 08.02.2007r. w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Mateusza Gumuły

Zarządzenie Nr 9/07
(ZAR_09_07.rtf - 8.938 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:46:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 10/07
(ZAR_10_07.rtf - 38.528 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:52:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 11/07
(ZAR_11_07.rtf - 6.137 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:52:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12.02.2007r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Trzebicy

Zarządzenie nr 12/07
(ZAR_12_07.rtf - 5.517 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:53:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 12/07 Wójta Gminy Pacanów z 12.02.2007r. w sprawie oddania w użyczenie kontenera na czas nieokreślony dla Sołectwa Kółko Żabieckie

Zarządzenie Nr 13/07
(ZAR_13_07.rtf - 14.221 KB) Data publikacji: 2007-02-16 07:54:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13.02.2007r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej podmiotów prowadzących działalność gospodarcza na terenie Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 14/07
(ZAR_14_07.rtf - 6.528 KB) Data publikacji: 2007-03-05 09:46:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.02.2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2007 rok

Załączniki do zarządzenia Nr 14/07
(zal_ZAR_14_07.zip - 28.641 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:16:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: dochody i wydatki budżetu gminy na 2007r. oraz przychody i wydatki ZUWiK w 2007r.

Zarządzenie Nr 15/07
(ZAR_15_07.rtf - 8.315 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:16:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21.02.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 16/07
(ZAR_16_07.rtf - 5.234 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:18:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21.02.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ,,na dostawę paliw płynnych dla pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów"

Załączniki do zarządzenia Nr 16/07
(zal_ZAR_16_07.rtf - 19.264 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:23:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 17/07
(ZAR_17_07.rtf - 5.075 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:24:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 17/07 z dnia 26.02.2007r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 17/07
(zal_ZAR_17_07.xls - 40.448 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:25:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarzadzenia Nr 17/07

Zarządzenie Nr 18/07
(ZAR_18_07.rtf - 4.969 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:25:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27.02.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budową odcinków uzupełniających sieci wodociągowych w miejscowościach Zołcza Ugory, Książnice, Kwasów, Słupia, Sroczków, Zborówek Nowy"

Załącznik od zarządzenia Nr18/07
(zal_ZAR_18_07.rtf - 19.421 KB) Data publikacji: 2007-03-05 10:27:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 19/07
(ZAR_19_07.rtf - 5.396 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:42:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 07.03.2007r.w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Pacanów za wskazanie sprawcy celowych podpaleń budynków na terenie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 20/07
(ZAR_20_07.rtf - 9.292 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:42:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.03.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 21/07
(ZAR_21_07.rtf - 5.956 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:43:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.03.2007r.w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2007 rok

Zarządzenie Nr 22/07
(ZAR_22_07.rtf - 46.374 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:44:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.03.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 23
(ZAR_23_07.rtf - 6.647 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:45:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.03.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu w 2007 roku na realizacje zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23
(zal1_ZAR_23_07.rtf - 18.458 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:47:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23
(zal2_ZAR_23_07.rtf - 46.485 KB) Data publikacji: 2007-03-21 07:48:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Karta oceny oferty konkursowej z posiedzenia komisji - wymogi merytorycznej

Zarządzenie Nr 24/07
(ZAR_24_07.rtf - 5.403 KB) Data publikacji: 2007-04-10 14:27:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.03.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odcinków uzupełniających sieci wodociągowych w miejscowościach Zołcza Ugory, Książnice, Kwasów, Słupia, Sroczków, Zborówek Nowy "

Załącznik do zarządzenia nr 24/07
(zal_ZAR_24_07.rtf - 20.241 KB) Data publikacji: 2007-04-10 14:28:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 25/07
(ZAR_25_07.rtf - 29.417 KB) Data publikacji: 2007-04-10 14:29:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 25/07 z dnia 30.03.2007r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 26/07
(ZAR_26_07.rtf - 23.934 KB) Data publikacji: 2007-04-10 14:30:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 05.04.2007r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 27/07
(ZAR_27_07.rtf - 40.206 KB) Data publikacji: 2007-04-25 14:41:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.04.2007r. w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 28/07
(ZAR_28_07.rtf - 26.1 KB) Data publikacji: 2007-04-25 14:47:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.04.2007r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2007 roku.

Zarządzenie Nr 29/07
(ZAR_29_07.rtf - 5.413 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:39:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25.04.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastyczenj wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich "

Załącznik do zarządzenia Nr 29/07
(zal_ZAR_29_07.rtf - 20.109 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:39:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie Nr 30/07
(ZAR_30_07.rtf - 21.674 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:40:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 30/07 z dnia 26.04.2007r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 31/07
(ZAR_31_07.rtf - 6.434 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:41:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4.05.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych i finansowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 32/07
(ZAR_32_07.rtf - 6.683 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:42:18 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4.05.2007r w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej gospodarki finansowej w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 33/07
(ZAR_33_07.rtf - 10.379 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:42:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 04.05.2007r.w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Pacanów.

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/07
(zal_ZAR_33_07.rtf - 7.317 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:43:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Pracy Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pacanów, powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy Pacanów nr 33/2007r. z dnia 04.05.2007r., zwanej dalej „Komisją"

Zarządzenie Nr 34/07
(ZAR_34_07.rtf - 5.573 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:44:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 8.05.2007r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne położonej w Biechowie na działce nr 1190/14

Zarządzenie Nr 35/07
(ZAR_35_07.rtf - 42.253 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:45:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 35/07 z dnia 11.05.2007r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 36/07
(ZAR_36_07.rtf - 8.842 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:46:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.05.2007r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 37/07
(ZAR_37_07.rtf - 8.735 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:47:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.05.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 38/07
(ZAR_38_07.rtf - 8.846 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:47:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie Nr 39/07
(ZAR_39_07.rtf - 8.05 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:49:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 40/07
(ZAR_40_07.rtf - 8.21 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:49:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.04.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 41/07
(ZAR_41_07.rtf - 8.427 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:51:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.05.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 42/07
(ZAR_42_07.rtf - 34.022 KB) Data publikacji: 2007-05-18 11:52:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.05.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 43/07
(ZAR_43_07.rtf - 5.37 KB) Data publikacji: 2007-05-18 12:03:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.05.2007r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów nr V/30/07 z dnia 26 stycznia 2007r.

Zarządzenie Nr 44/07
(ZAR_44_07.rtf - 5.319 KB) Data publikacji: 2007-05-18 12:04:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.05.2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 45/07
(ZAR_45_07.rtf - 6.766 KB) Data publikacji: 2007-05-31 10:00:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.05.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Urzędu Gminy w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 46/07
(ZAR_46_07.rtf - 7.788 KB) Data publikacji: 2007-05-31 10:06:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.05.2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pacanowie, Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich, Szkoły Podstawowej w Komorowie, Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie i Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich

Załącznik do zarządzenia Nr 46/07
(zal_ZAR_46_07.rtf - 15.581 KB) Data publikacji: 2007-05-31 10:38:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 47/07
(ZAR_47_07.rtf - 31.657 KB) Data publikacji: 2007-05-31 11:04:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 47/07 z dnia 28 maja 2007 roku Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 48/07
(ZAR_48_07.rtf - 5.129 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:41:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.05.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na ,,remont drogi gminnej nr tymcz. 88 we wsi Sroczków”, ,,remont drogi gminnej nr tymcz. 83 we wsi Biechów".

Załącznik do zarządzenia Nr 48/07
(zal_ZAR_48_07.rtf - 20.212 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:42:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie Nr 49/07
(ZAR_49_07.rtf - 6.11 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:44:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.05.2007r.w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości położonej w Oblekoniu

Zarządzenie Nr 50/07
(ZAR_50_07.rtf - 5.322 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:45:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 50/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 1.06.2007r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne położonej w Sroczkowie na działce nr 68 i położonej w Zołczy Ugorach na działce nr 169

Zarządzenie Nr 51/07
(ZAR_51_07.rtf - 4.432 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:46:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 51/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 01.06.2007r. w sprawie nauczania indywidualnego dla uczennicy Weroniki Pietrzak

Zarządzenie Nr 52/07
(ZAR_52_07.rtf - 5.247 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:47:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06.06.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę odcinków uzupełniających sieci wodociągowych w miejscowościach Zołcza Ugory, Zborówek Nowy”

Załącznik do zarządzenia Nr 52/07
(zal_ZAR_52_07.rtf - 20.193 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:47:39 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie Nr 53/07
(ZAR_53_07.rtf - 5.973 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:48:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18.06.2007r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Załącznik 1 do zarządzenia Nr 53/07
(ZAL_1_ZAR_53_07.rtf - 7.107 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:49:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" na najładniejszą zagrodę wiejską w Gminie Pacanów organizowanym przez Wójta Gminy Pacanów.

Załącznik 2 do zarządzenia Nr 53/07
(ZAL_2_ZAR_53_07.rtf - 21.502 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:50:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA w Konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku"

Zarządzenie Nr 54/07
(ZAR_54_07.rtf - 5.696 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:51:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19.06.2007r. zmieniające Zarządzenie nr 43/07 z dnia 15.05.2007 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów nr V/30/07 z dnia 26 stycznia 2007 r.

Zarządzenie Nr 55/07
(ZAR_55_07.rtf - 7.226 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:52:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19.06.2007r.w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok pod nazwą ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży”

Załącznik do zarządzenia Nr 55/07
(ZAL_1_ZAR_55_07.rtf - 9.912 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:53:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 56/07
(ZAR_56_07.rtf - 5.241 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:54:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi (nr ewid.grunt 177,178,179 Karsy Dolne, 93, 94, 98, 99, 100 Karsy Duże) we wsi Karsy Dolne i Karsy Duże

Załącznik do zarządzenia Nr 56/07
(zal_ZAR_56_07.rtf - 20.123 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:55:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 57/07
(ZAR_57_07.rtf - 36.634 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:56:14 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007r. w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 58/07
(ZAR_58_07.rtf - 20.059 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:56:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pacanowie

Zarządzenie Nr 59/07
(ZAR_59_07.rtf - 20.108 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:57:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 60/07
(ZAR_60_07.rtf - 20.049 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:58:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorowie

Zarządzenie Nr 61/07
(ZAR_61_07.rtf - 19.952 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:58:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie

Zarządzenie Nr 62/07
(ZAR_62_07.rtf - 20.074 KB) Data publikacji: 2007-07-06 08:59:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.06.2007r.w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich

Zarządzenie Nr 63/07
(ZAR_63_07.rtf - 43.108 KB) Data publikacji: 2007-07-06 09:00:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Pacanówz dnia 29.06.2007r. w sprawie zmian budżecie gminy

Zarządzenie Nr 64/07
(ZAR_64_07.rtf - 6.246 KB) Data publikacji: 2007-07-06 09:01:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 64/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 2.07.07r w sprawie zbycia cegły w ilości 52 000 sztuk.

Zarządzenie Nr 65/07
(ZAR_65_07.rtf - 23.879 KB) Data publikacji: 2007-07-06 09:02:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 65/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 5.07.2007r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu i zatwierdzenia procedury przetargowej na zbycie cegły w ilości 52 000 sztuk.

Zarządzenie Nr 66/07
(ZAR_66_07.rtf - 9.711 KB) Data publikacji: 2007-08-24 12:59:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie przyznamy nagród za udział w zawodach sportowo - pożarniczy

Zarządzenie Nr 67/07
(ZAR_67_07.rtf - 29.305 KB) Data publikacji: 2007-08-24 13:00:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11.07.2007r. w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Urzędzie Gminy Pacanów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006r.

Zarządzenie Nr 68/07
(ZAR_68_07.rtf - 5.12 KB) Data publikacji: 2007-08-24 13:01:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27.07.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Pacanów w roku szkolnym 2007/2008”

Załącznik do zarządzenia nr 68/07
(zal_ZAR_68_07.rtf - 19.38 KB) Data publikacji: 2007-08-24 13:02:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 69/07
(ZAR_69_07.rtf - 4.78 KB) Data publikacji: 2007-08-24 13:11:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 69 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.07.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załącznik do zarzadzenia nr 69/07
(zal_ZAR_69_07.zip - 148.769 KB) Data publikacji: 2007-08-24 13:48:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik od zarządzenia

Zarządzenie Nr 70/07
(ZAR_70_07.rtf - 10.421 KB) Data publikacji: 2007-08-24 14:07:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 06.08.2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego p. Doroty Łabuz

Zarządzenie Nr 71/07
(ZAR_71_07.rtf - 5.413 KB) Data publikacji: 2007-08-24 14:14:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13.08.2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Załącznik do Zarządzenia Nr 71/07
(zal_ZAR_71_07.rtf - 12.737 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:51:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 72/07
(ZAR_72_07.rtf - 6.189 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:53:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.08.2007r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 73/07
(ZAR_73_07.rtf - 5.039 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:54:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.08.2007r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Sroczkowie na działce nr 68

Zarządzenie Nr 74/07
(ZAR_74_07.rtf - 5.081 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:55:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.08.2007r.w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Chrzanowie na działce nr 104

Zarządzenie Nr 75/07
(ZAR_75_07.rtf - 5.075 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:56:17 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.08.2007r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Kwasowie na działce nr 155

Zarządzenie Nr 76/07
(ZAR_76_07.rtf - 5.849 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:57:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.08.2007r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 77/07
(ZAR_77_07.rtf - 5.782 KB) Data publikacji: 2007-08-27 14:58:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.08.2007r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

Zarządzenie Nr 78/07
(ZAR_78_07.rtf - 5.148 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:33:09 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.08.2007r.w sprawie zbycia cegły w ilości 52 000 sztuk.

Zarządzenie Nr 79/07
(ZAR_79_07.rtf - 5.346 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:43:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.08.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ,Budowa napowietrznych linii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia”

Załącznik do zarządzenia nr 79/07
(zal_ZAR_79_07.rtf - 38.576 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:48:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Zarządzenie Nr 80/07
(ZAR_80_07.rtf - 11.649 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:54:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.08.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 81/07
(ZAR_81_07.rtf - 7.825 KB) Data publikacji: 2007-09-18 12:59:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.08.2007r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 82/07
(ZAR_82_07.rtf - 5.386 KB) Data publikacji: 2007-09-18 13:38:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.08.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,remont dróg gminnych Zadanie nr 1. Remont drogi nr 002757 T Grabowica – Żabiec, Zadanie nr 2. Remont drogi nr 1551023 Grabowica-Kocowa etap I.”

Załącznik do zarządzenia nr 82/07
(zal_ZAR_82_07.rtf - 38.67 KB) Data publikacji: 2007-09-18 13:40:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 83/07
(ZAR_83_07.rtf - 5.495 KB) Data publikacji: 2007-09-18 14:23:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.08.2007r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do zarządzenia nr 83/07
(zal_ZAR_83_07.zip - 185.85 KB) Data publikacji: 2007-09-18 14:36:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do zarządzenia nr 83/07

Zarządzenie Nr 84/07
(ZAR_84_07.rtf - 5.933 KB) Data publikacji: 2007-09-18 14:38:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 4.09.2007r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu „Tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Załączniki do zarządzenia nr 84/07
(zal_ZAR_84_07.rtf - 10.869 KB) Data publikacji: 2007-09-18 14:39:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin konkursu oraz kryteria oceny i punktacja

Zarządzenie Nr 85/07
(ZAR_85_07.rtf - 7.754 KB) Data publikacji: 2007-09-18 14:43:01 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 6.09.2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 86/07
(ZAR_86_07.rtf - 21.827 KB) Data publikacji: 2007-09-18 14:45:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 86/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 07.09.2007R.w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 87/07
(ZAR_87_07.rtf - 22.626 KB) Data publikacji: 2007-10-25 11:00:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10.09.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 88/07
(ZAR_88_07.rtf - 5.777 KB) Data publikacji: 2007-10-25 11:08:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 88/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11.09.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: na ,,Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie ”

Załącznik do zarzadzenia Nr 88/07
(zal_ZAR_88_07.rtf - 41.85 KB) Data publikacji: 2007-10-25 11:10:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 89/07
(ZAR_89_07.rtf - 6.991 KB) Data publikacji: 2007-10-25 11:24:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11.09.2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Załącznik do zarządznia Nr 89/07
(Zal_ZAR_89_07.rtf - 11.461 KB) Data publikacji: 2007-10-25 11:25:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Załącznik do zarządzenia Nr 90/07
(zal_ZAR_90_07.jpg - 107.684 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:05:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wniosek

Zarządzenie Nr 91/07
(ZAR_91_07.rtf - 6.368 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:10:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 91/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 19.09.2007r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Załącznik do zarządzenia Nr 91/07
(zal_ZAR_91_07.rtf - 10.999 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:13:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 92/07
(ZAR_92_07.rtf - 6.719 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:14:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 21.09.2007 roku w sprawie odstąpienia od drogiej publikacji ogłoszenia o konkursie w dzienniku lokalnym.

Zarządzenie Nr 93/07
(ZAR_93_07.rtf - 8.822 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:15:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 93/07 Wójta Gminy Pacanów z dn. 21.09.2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego Gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 § 2 p.2 i 3 pod nazwą „ zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz poprawa warunków funkcjonowania świetlicy środowiskowej we wsi Kwasów"

Załącznik do zarządzenia Nr 93/07
(zal_ZAR_93_07.rtf - 21.443 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:16:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Nr 94/07
(ZAR_94_07.rtf - 10.31 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:17:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 94/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 24.09.2007r.w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 95/07
(ZAR_95_07.rtf - 8.647 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:18:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 95/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 września 2007r.w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Zarządzenie Nr 96/07
(ZAR_96_07.rtf - 7.07 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:20:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 96/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 26 września 2007r wW sprawie zbycia koparko-spycharki ciągnikowej E02621 -Białoruś, ciągnika kołowego rolniczego typ Ursus i przyczepy samowyładowczej typu HL-8011

Zarządzenie Nr 97/07
(ZAR_97_07.rtf - 95.674 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:21:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 97/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 września 2007r.w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 98/07
(ZAR_98_07.rtf - 5.004 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:36:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 98/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.09.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do zarządzenia nr 98/07
(zal_ZAR_98_07.zip - 293.155 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:38:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do zarządzenia

Zarządzenie Nr 99/07
(ZAR_99_07.rtf - 6.034 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:39:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 99/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.10.2007r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „remont drogi gminnej nr tym. 88 we wsi Sroczków"

Zarządzenie Nr 100/07
(ZAR_100_07.rtf - 6.166 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:44:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 100/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.10.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „remont drogi gminnej nr tymcz. 83 we wsi Biechów"

Zarządzenie Nr 101/07
(ZAR_101_07.rtf - 6.591 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:46:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 101/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.10.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „remont drogi (nr ewid. grunt 177, 178, 179 Karsy Dolne, 93, 94, 98, 99, 100 Karsy Duże) we wsi Karsy Dolne i Karsy Duże”

Zarządzenie Nr 102/07
(ZAR_102_07.rtf - 6.13 KB) Data publikacji: 2007-10-25 12:54:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 102/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 3 października 2007 roku w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem nie będącym własnością Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 103/07
(ZAR_103_07.rtf - 4.358 KB) Data publikacji: 2007-10-25 13:01:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 103/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

Załącznik do zarządzenia Nr 103/07
(zal_zar_103_07.jpg - 51.139 KB) Data publikacji: 2007-10-25 13:03:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie Nr 104/07
(ZAR_104_07.rtf - 6.003 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:00:35 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 104/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11.10.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 105/07
(ZAR_105_07.rtf - 6.407 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:03:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 105/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11 października 2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 95/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r. i zarządzenia Nr 97/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 27 września 2007r. w sprawie powołania członków do Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21października 2007r. na terenie gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 106/07
(ZAR_106_07.rtf - 5.883 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:11:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 106/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.10.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „remont dróg gminnych Zadanie nr 1.Remont drogi nr 002757 T Grabówka- Żabiec, Zadanie nr 2. Remont drogi nr 1551023 Grabówka- Kocówa etap I"

Zarządzenie Nr 107/07
(ZAR_107_07.rtf - 6.062 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:19:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 107/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.10.2007r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „remont przepustu na drodze gminnej nr 002754 Zołcza Trzebica w m. Biechów"

Zarządzenie Nr 108/07
(ZAR_108_07.rtf - 5.484 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:23:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 108/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.10.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargów prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na: na remont grogi gminnej nr 057T Słupia ,,Centrum”

Załącznik do zarządzenia nr 108/07
(zal_ZAR_108_07.rtf - 41.816 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:28:51 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetragowej

Zarządzenie Nr 109/07
(ZAR_109_07.rtf - 6.667 KB) Data publikacji: 2007-10-25 14:36:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 109/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.10.2007 roku w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży" ze środków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego przez Gminny Ludowy Klub Sportowy „ZORZA - TEMPO" na podstawie umowy z 3 lipca 2007r.

Zarządzenie Nr 110/07
(ZAR_110_07.rtf - 149.01 KB) Data publikacji: 2007-12-06 12:57:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 110/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 111/07
(ZAR_111_07.rtf - 5.159 KB) Data publikacji: 2007-12-06 12:57:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 111/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 25.10.2007 roku w sprawie nauczania indywidualnego dla ucznia Patryka Pitkiewicza

Zarządzenie Nr 112/07
(ZAR_112_07.rtf - 148.438 KB) Data publikacji: 2007-12-06 12:58:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 112/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 112/07
(zal_ZAR_112_07.zip - 158.618 KB) Data publikacji: 2007-12-06 12:59:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 112/07

Zarządzenie Nr 113/07
(ZAR_113_07.rtf - 6.263 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:00:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 113/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.11.2007r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego ETAP I robót dotyczących zadania pn. „Budowa napowietrznych linii oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia”

Zarządzenie Nr 114/07
(ZAR_114_07.rtf - 5.881 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:06:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 114/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 02.11.2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na „ dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich Trasą Nadwiślańską nr 2"

Załącznik do zarządzenia nr 114/07
(zal_ZAR_114_07.rtf - 40.64 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:14:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 115/07
(ZAR_115_07.rtf - 9.571 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:16:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 115/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9.11.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 116/07
(ZAR_116_07.rtf - 8.407 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:17:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 116/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9.11.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 117/07
(ZAR_117_07.rtf - 8.669 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:18:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 117/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9.11.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 118/07
(ZAR_118_07.rtf - 9.202 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:20:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 118/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 9.11.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Nr 119/07
(ZAR_119_07.rtf - 6.465 KB) Data publikacji: 2007-12-06 13:59:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 119/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 listopada 2007r w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 120/07
(ZAR_120_07.rtf - 7.786 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:11:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 120/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13.11.2007r w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy oraz Szkole Podstawowej w Obekoniu

Zarządzenie Nr 121/07
(ZAR_121_07.rtf - 10.475 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:20:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 121/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 14.11.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczonych i finansowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 122/07
(ZAR_122_07.rtf - 4.914 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:26:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 122/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 15.11.2007 roku w sprawie: Przyjęcia projektu budżetu na 2008 rok

Zarządzenie Nr 123/07
(ZAR_123_07.rtf - 5.294 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:30:48 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 123/07 z dnia 15.11.2007r. Wójta Gminy Pacanów w sprawie zmian w budżecie Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych

Załącznik do zarządzenia nr 123/07
(zal_zar_123_07.jpg - 44.744 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:39:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia nr 123/07

Zarządzenie nr 124/07
(ZAR_124_07.rtf - 10.357 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:41:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 124/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 16.11.2007r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 125/07
(ZAR_125_07.rtf - 4.861 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:45:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 125/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.11.2007r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 126/07
(ZAR_126_07.rtf - 5.675 KB) Data publikacji: 2007-12-06 14:49:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 126/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 22.11.2007 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do zarządzenia Nr 126/07
(zal_ZAR_126_07.zip - 253.86 KB) Data publikacji: 2007-12-07 11:41:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do zarządzenia Nr 126/07

Zarządzenie Nr 127/07
(ZAR_127_07.rtf - 6.273 KB) Data publikacji: 2007-12-07 11:41:54 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 127/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.11.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej na dz. Nr 3900 dr położonej w Biechowie nr 1551026”

Zarządzenie Nr 128/07
(ZAR_128_07.rtf - 6.762 KB) Data publikacji: 2007-12-07 11:42:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 128/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23.11.2007r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pacanów — Etap I, dodatkowe przyłącza”

Zarządzenie Nr 129/07
(ZAR_129_07.rtf - 5.325 KB) Data publikacji: 2007-12-07 11:43:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 129/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.11.2007r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Pacanów – etap III (ul.Oleśnicka)"

Załącznik do zarządzenia Nr 129/07
(zal_ZAR_129_07.rtf - 41.878 KB) Data publikacji: 2007-12-07 11:47:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik do zarządzenia Nr 126/07 - regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 130/07
(ZAR_130_07.rtf - 5.629 KB) Data publikacji: 2007-12-07 11:55:29 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 130/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29.11.2007r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 131/07
(ZAR_131_07.rtf - 5.505 KB) Data publikacji: 2007-12-07 12:07:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 131/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.11.2007 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do zarządzenia Nr 131/07
(zal_zar_131_07.zip - 59.07 KB) Data publikacji: 2008-01-07 11:13:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do zarzadzenia

Zarządzenie Nr 132/07
(ZAR_132_07.rtf - 7.482 KB) Data publikacji: 2008-01-07 11:56:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 132/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 7.12.2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych i finansowych składników majątkowych znajdujących się aa wyposażeniu Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 133/07
(ZAR_133_07.rtf - 5.656 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:05:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 133/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 10.12.2007r.w sprawie powalania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy w Pacanowie"

Załącznik do Zarządzenia Nr 133/07
(zal_ZAR_133_07.rtf - 42.039 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:09:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 134/07
(ZAR_134_07.rtf - 6.092 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:14:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 134/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 11.12.2007r.w sprawcie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn. „remont drogi gminnej nr 057T Słupia „Centrum"

Zarządzenie Nr 135/07
(ZAR_135_07.rtf - 4.462 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:17:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 135/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13.12.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 135/07
(zal_ZAR_135_07.zip - 200.652 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:26:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 136/07
(ZAR_136_07.rtf - 4.915 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:31:57 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 136/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 13.12.2007 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów własnych.

Zarządzenie Nr 137/07
(ZAR_137_07.rtf - 6.408 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:35:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 137/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.12.2007 roku w sprawie wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju samochodem nie będącym własnością Urzędu Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 138/07
(ZAR_138_07.rtf - 4.473 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:36:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 138/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.12.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załączniki do zarządzenia Nr 138/07
(zal_ZAR_138_07.zip - 241.771 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:47:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Zarządzenie Nr 139/07
(ZAR_139_07.rtf - 19.344 KB) Data publikacji: 2008-01-07 12:59:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 139/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.12.2007 roku w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Zarządzenie Nr 140/07
(ZAR_140_07.rtf - 4.178 KB) Data publikacji: 2008-03-03 11:49:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 140/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 17.12.2007 roku w sprawie: Przyjęcia układu wykonawczego projektu budżetu na 2008 rok

Załącznik nr 1
(zal_1_ZAR_140_07.pdf - 180.935 KB) Data publikacji: 2008-03-03 11:50:37 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
(zal_2_ZAR_140_07.pdf - 598.68 KB) Data publikacji: 2008-03-03 11:51:16 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 141/07
(ZAR_141_07.rtf - 6.635 KB) Data publikacji: 2008-01-07 13:07:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie nr 141/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 20.12.2007 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów

Załączniki do zarządzenia Nr 141/07
(zal_ZAR_141_07.pdf - 201.599 KB) Data publikacji: 2008-03-03 11:56:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 142/07
(ZAR_142_07.rtf - 5.601 KB) Data publikacji: 2008-03-03 11:58:15 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 142/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.12.2007r.w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) inwestycji pn. „Remont drogi gminnej (nr ewid grunt. 162) w Chrzanowie"

Zarządzenie Nr 143/07
(ZAR_143_07.rtf - 4.802 KB) Data publikacji: 2008-03-03 12:05:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 143/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.12.2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej dla Urzędu Gminy Pacanów

Załącznik do zarządzenia Nr 143/07
(zal_ZAR_143_07.zip - 543.325 KB) Data publikacji: 2008-03-03 12:31:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Instrukcja kasowa Urzędu Gminy Pacanów

Zarządzenie Nr 144/07
(ZAR_144_07.rtf - 6.261 KB) Data publikacji: 2008-03-03 12:37:00 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 144/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.12.2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Pacanów

Załączniki do zarządzenia Nr 144/07
(zal_ZAR_144_07.rtf - 112.051 KB) Data publikacji: 2008-03-03 13:43:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 145/07
(ZAR_145_07.rtf - 16.476 KB) Data publikacji: 2008-03-03 13:45:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 145/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.12.2007 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

Załączniki do zarządzenia Nr 145/07
(zal_ZAR_145_07.zip - 1575.642 KB) Data publikacji: 2008-03-03 14:08:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 146/07
(ZAR_146_07.rtf - 4.474 KB) Data publikacji: 2008-03-03 14:09:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 146/07 Wójta Gminy Pacanów z dnia 31.12.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2007 rok.

Załącznik do zarządzenia Nr 146/07
(zal_ZAR_146_07.zip - 463.619 KB) Data publikacji: 2008-03-03 14:10:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3561

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-01-08 10:19:45
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-01-08 10:20:26
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2008-03-03 14:10:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony