w 2005 roku

Wersja do druku

w 2005 roku

Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 1/05
(ZAR_1.rtf - 5.596 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:11:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie przekazania samochodu pożarniczego Star A26P016 dla OSP Rataje Karskie w sprawie przekazania samochodu pożarniczego Star A26P016 dla OSP Rataje Karskie

Zarządzenie Nr 2/05
(ZAR_2.rtf - 5.835 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:17:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 02. 02. 2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzanego w trybie zapytania o cenę „na dostawę paliw płynnych dla pojazdów bodących w dyspozycji Urzędu Gminy Pacanów "

Załącznik do zarządzenia Nr 2/05
(zał_ZAR_2.rtf - 24.3 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:19:20 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 3/05
(ZAR_3.rtf - 5.613 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:21:41 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania członka Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pacanowie

Zarządzenie Nr 4/05
(ZAR_4.rtf - 5.661 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:22:49 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Zborówku na działce nr 191 o pow. 0.69 ha

Zarządzenie Nr 5/05
(ZAR_5.rtf - 4.943 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:25:55 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 14.03.2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego „na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Sroczków"

Zarządzenie Nr 6/05
(ZAR_6.rtf - 4.754 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:30:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 14 marzec 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok

Załączniki do zarządzenia nr 6/05
(zal_ZAR_6.zip - 1110.633 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:38:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Układ wykonawczy budżetu gminy wydatków i dochodów

Zarządzenie Nr 7/05
(ZAR_7.rtf - 6.305 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:41:08 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 8/05
(ZAR_8.rtf - 7.087 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:45:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami , oraz wyznaczenia kalendarza czynności konsultacyjnych

Załącznik do zarządzenia Nr 8/05
(zal_ZAR_8.jpg - 66.625 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:46:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Kalendarz konsultacji

Zarządzenie Nr 9/05
(ZAR_9.rtf - 5.58 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:49:46 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: dnia 31 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 9/05
(zal_ZAR_9.jpg - 91.072 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:52:30 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 10/05
(ZAR_10.rtf - 5.674 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:55:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów.

Zarządzenie Nr 11/05
(ZAR_11.rtf - 4.192 KB) Data publikacji: 2005-11-03 19:57:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 06 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia dnia 8.04.2005r. dniem wolnym od pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Pacanów.

Zarządzenie nr 12/05
(ZAR_12_05.rtf - 8.78 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:00:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 15.04.2005r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Załączniki do zarządzenia nr 12/05
(zal_ZAR_12_05.zip - 207.352 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:15:25 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Zarządzenie nr 13/05
(ZAR_13_05.rtf - 5.686 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:16:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki do zarządzenia nr 13/05
(zal_ZAR_13_05.zip - 291.243 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:32:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 14/05
(ZAR_14_05.rtf - 8.109 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:36:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Zarządzenie Nr 15/05
(ZAR_15_05.rtf - 4.866 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:37:58 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 25.04. 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Zborówku na działce nr 191 o pow.0.69ha

Zarządzenie Nr 16/05
(ZAR_16_05.rtf - 41.719 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:39:21 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 27.04.2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 17/05
(ZAR_17_05.rtf - 5.984 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:41:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 29.04.2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „ budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Pacanów - etap II"

Załączniki do zarządzenia nr 17/05
(zal_ZAR_17_05.zip - 288.326 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:47:04 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki

Zarządzenie Nr 18/05
(ZAR_18_05.rtf - 4.853 KB) Data publikacji: 2005-11-04 08:51:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 12 maja 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ochronę imprezy masowej o nazwie „Festiwal Kultury Dziecięcej w Pacanowie"

Załącznik do zarządzenia nr 18/05
(zal_ZAR_18_05.zip - 295.281 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:01:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 19/05
(ZAR_19_05.rtf - 6.583 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:10:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 16.05.2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki do zarządzenia nr 19/05
(zal_ZAR_19_05.zip - 153.827 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:11:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 20/05
(ZAR_20_05.rtf - 26.337 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:12:38 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 16.05.2005r. w sprawie organizacji stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 21/05
(ZAR_21_05.rtf - 5.263 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:14:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 31.05.2005 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu pt. „Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. Świętokrzyskie.

Załączniki do zarządzenia nr 21/05
(zal_ZAR_21_05.zip - 355.313 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:17:44 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin konkursu, kryteria oceny i punktacja.

Zarządzenie Nr 22/05
(ZAR_22_05.rtf - 4.81 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:18:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 2.06.2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działce nr 368 o pow. 0.18 ha

Zarządzenie Nr 23/05
(ZAR_23_05.rtf - 5.423 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:19:36 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 13.06.2005 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów Nr XXX/164/05 z dnia 23 luty 2005 r.

Zarządzenie Nr 24/05
(ZAR_24_05.rtf - 5.351 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:20:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 13.06.2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na remont elewacji budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pacanowie

Załącznik do zarządzenia nr 24/05
(zal_ZAR_24_05.zip - 296.707 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:22:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 25/05
(ZAR_25_05.rtf - 9.562 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:23:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 24.06.2005r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie z załącznikiem

Zarządzenie Nr 26/05
(ZAR_26_05.jpg - 99.81 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:27:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z 30.06.2005r. w sprawie przyznania nagród za udział w zawodach sportowo-pożarniczych

Zarządzenie Nr 27/05
(ZAR_27_05.rtf - 5.748 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:29:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 30.06.2005r. w sprawie określania stawki procentowej pierwszej oploty dla „Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej" w Busku Zdroju w związku ze sprzedażą użytkowania wieczystego działek nr 1659,1660,1661 o pow.0.37ha położonych we wsi Pacanów

Zarządzenie Nr 28/05
(ZAR_28_05.rtf - 4.541 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:30:27 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 30.06.2005r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Rady Gminy Pacanów nr XXX/164/05 z dnia 23 lutego 2005r.

Zarządzenie nr 29/05
(ZAR_29_05.rtf - 4.579 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:31:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 07.07.2005 roku w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 30/05
(ZAR_30_05.rtf - 4.358 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:32:07 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 07.07.2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego na Remont drogi Oblekoń -Podwale we wsiach Rataje Słupskie i Oblekoń

Załącznik do zarządzenia nr 30/05
(zal_ZAR_30_05.zip - 276.201 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:37:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przestargowej

Zarządzenie Nr 31/05
(ZAR_31_05.rtf - 5.474 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:38:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 11.07.2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz dzieci do przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pacanów

Załącznik do zarządzenia nr 31/05
(zal_ZAR_31_05.zip - 391.32 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:39:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 32/05
(ZAR_32_05.rtf - 11.132 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:51:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 14 lipiec 2005r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 32/05
(zal3_ZAR_32_05.png - 322.294 KB) Data publikacji: 2005-11-04 09:52:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 3

Zarządzenie Nr 33
(ZAR_33._05.rtf - 7.885 KB) Data publikacji: 2005-11-04 10:53:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 14.07.2005r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 34/05
(ZAR_34_05.rtf - 8.932 KB) Data publikacji: 2005-11-04 10:55:31 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 01.08.2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu jednostki organizacyjnej podległej Radzie Gminy Pacanów: Zakład Usług Wodnych i Komunalnych w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 35/05
(ZAR_35_05.rtf - 7.499 KB) Data publikacji: 2005-11-04 10:56:33 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 02.08.2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego p. Elżbiety Cybulskiej

Zarządzenie Nr 36/05
(ZAR_36_05.rtf - 6.538 KB) Data publikacji: 2005-11-09 09:51:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 02.08.2005 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela mianowanego p. Moniki Ratusznik i p. Sylwi Woźniczka

Zarządzenie Nr 37/05
(ZAR_37_05.rtf - 6.187 KB) Data publikacji: 2005-11-09 09:54:52 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 3 sierpnia 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne, położonej w Oblekoniu na działce nr 368 o pow.0.18ha

Zarządzenie Nr 38/05
(ZAR_38_05.rtf - 5.772 KB) Data publikacji: 2005-11-09 09:56:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 12.08.2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót „Odbudowa mostu na Kanale Strumień w ciągu drogi gminnej nr T002754 Zołcza Trzebica w miejscowości Biechów"

Zarządzenie Nr 39/05
(ZAR_39_05.rtf - 4.46 KB) Data publikacji: 2005-11-09 09:59:22 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 22 sierpień 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na wynajem lokali użytkowych

Zarządzenie Nr 40/05
(ZAR_40_05.rtf - 6.061 KB) Data publikacji: 2005-11-09 10:01:19 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 41/05
(ZAR_41_05.rtf - 6.148 KB) Data publikacji: 2005-11-09 10:03:05 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

Załącznik do zarządzenia Nr 41/05
(zal_ZAR_41_05.zip - 223.486 KB) Data publikacji: 2005-11-09 10:05:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 42/05
(ZAR_42_05.rtf - 5.202 KB) Data publikacji: 2005-11-09 10:07:43 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie przyznania nagrody za zajęcie I miejsca w powiatowym konkursie wieńców dożynkowych przeprowadzonym w dniu 30.08.2005r.

Zarządzenie Nr 43/05
(ZAR_43_05.rtf - 6.604 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:19:03 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 1 września 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 44/05
(ZAR_44_05.rtf - 6.69 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:19:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 8 wrzesień 2005r. w sprawie powołania komisji do sprzedaży mienia komunalnego

Zarządzenie Nr 45/05
(ZAR_45_05.rtf - 4.405 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:20:56 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 8 września 2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót „remont elewacji budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pacanowie"

Zarządzenie Nr 46/05
(ZAR_46_05.rtf - 6.086 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:22:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 15 września 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.

Załącznik do zarządzenia Nr 46/05
(zal_ZAR_46_05.zip - 370.371 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:25:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 47/05
(ZAR_47_05.rtf - 4.779 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:28:06 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 21.09.2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do zamówienia publicznego na Zakup kruszywa wraz z dostawą dla Gminy Pacanów

Załącznik do zarządzenia Nr 47/05
(zal_ZAR_47_05.zip - 386.279 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:30:59 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 48/05
(ZAR_48_05.rtf - 4.572 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:35:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont

Załącznik do zarządzenia Nr 48/05
(zal_ZAR_48_05.zip - 376.252 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:40:02 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Zarządzenie Nr 49/05
(ZAR_49_05.rtf - 10.438 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:47:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 29.09.2005r. w sprawie palnowania operacyjnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa panstwa i wczasie wojny

Zarządzenie Nr 50/05
(ZAR_50_05.rtf - 6.022 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:51:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 30 wrzesień 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia Nr 50/05
(zal_ZAR_50_05.jpg - 245.951 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:52:34 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 51/05
(ZAR_51_05.rtf - 5.784 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:54:23 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 7.10.2005r. w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót „Remont drogi Oblekoń-Podwale we wsiach Ratuje Słupskie i Oblekoń"

Zarządzenie Nr 52/05
(ZAR_52_05.rtf - 13.262 KB) Data publikacji: 2005-11-09 11:57:13 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 20 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych znajdujących się na wyposażeniu instytucji kultury Gminy Pacanów: Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Zarządzenie Nr 53/05
(ZAR_53_05.rtf - 5.651 KB) Data publikacji: 2005-11-09 12:06:24 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: z dnia 21 października 2005r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne, dziatek nr 660 pow. 0.56 ha, nr 68 o pow. 0.54 ha położonych w Sroczkowie i działek nr 168/1 o pow. 0.69 ha i nr 169 o pow 0.3151 ha położonych w Zołczy Ugorach.

Zarządzenie Nr 54/05
(ZAR_54_05.rtf - 13.818 KB) Data publikacji: 2006-02-15 10:53:47 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok

Załączniki do zarządzenia nr 54/05
(zal_ZAR_54_05.zip - 785.225 KB) Data publikacji: 2006-02-15 11:43:26 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Załączniki do projektu budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr 55/05
(ZAR_55_05.rtf - 6.543 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:11:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

Zarządzenie Nr 56/05
(ZAR_56_05.rtf - 8.036 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:12:32 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy w Pacanowie

Zarządzenie Nr 57/05
(ZAR_57_05.rtf - 20.76 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:13:11 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wydatków kwalifikowanych do refundacji w ramach przyznanego stypendium szkolnego

Zarządzenie Nr 58/05
(ZAR_58_05.rtf - 6.291 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:13:53 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 1 grudnia 2005r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pacanów.

Zarządzenie Nr 59/05
(ZAR_59_05.rtf - 5.547 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:14:45 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 12.12.2005r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego „ Wykonanie odbudowy odcinka rowu melioracyjnego Nr 22 od oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia wraz z konserwacją rowu opaskowego w obrąbie oczyszczalni"

Załącznik do zarządzenia nr 59/05
(zal_ZAR_59_05.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:15:28 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Regulamin działania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/05
(ZAR_60_05.rtf - 5.975 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:46:50 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 22 grudnia 2005r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pieniężnych składników majątkowych oraz druków ścisłego zarachowania w Kasie Urzędu Gminy w Paca nowie.

Zarządzenie Nr 61/05
(ZAR_61_05.rtf - 5.875 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:48:10 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 61/05 z dnia 30.12.2005r. w sprawie zabezpieczenia poboru wody oraz sieci wodociągowej na czas budowy wodociągu w miejscowości Sroczków

Zarządzenie Nr 62/05
(ZAR_62_05.rtf - 48.406 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:49:12 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 63/05
(ZAR_63_05.rtf - 5.325 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:50:40 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie zmian w budżecie gminy

Załącznik do zarządzenia nr 63/05
(zal_ZAR_63_05.zip - 162.859 KB) Data publikacji: 2006-02-15 12:51:42 Redaktor: Katarzyna Wojtyś

Opis: załącznik

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3091

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2005-11-03 15:11:32
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2006-05-10 07:31:30
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-18 09:45:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony