Informacja

2017-10-30 08:27:30 Ogłoszenia

w sprawie aktualizacji

Informacja

Wójta Gminy Pacanów

 

w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2017 r.

obowiązująca od 1 listopada 2017 r.

 

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 78b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

575,28 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

118

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 78b
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 

577,64 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

 

50

 

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: