Zawiadomienie ROŚ.6220.15.2017

2017-11-10 09:07:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak:ROŚ.6220.15.2017

Pacanów, 10.11.2017

 

  

ZAWIADOMIENIE

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)     

                                                

Zawiadamiam

 

że w związku z prowadzonym na wniosek Inwestora Firmy Handlowo-Usługowo-Budowlanej „RZEKA” s.c. Wanda Mądra, Jan Mądry, Radosław Mądry ul. Wysockiego 2, 39-300 Mielec postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu żwiru
i piasku w pasie szlaku żeglownego rzeki Wisły w km km 194+500 – 195+400 na działce ewid. nr 612 Rataje Karskie oraz 723 Kółko Żabieckie, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, można zapoznać się z niżej wymienioną dokumentacją sprawy tj. opinią i postanowieniem w pok. nr 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 w godzinach 700-1500

 

-        z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

znak: WOO-II.4240.189.2017.AS.1 z dnia 06.11.2017r.

 

-        z postanowieniem Wójta Gminy Pacanów znak: ROŚ.6220.15.2017 z dnia 10.11.2017r.

 

 

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie Rataje Karskie i Kółko Żabieckie. 

 

 WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: