Informacja z otwarcia ofert OSO.271.1.2017

2017-08-04 13:42:14 Ogłoszenia

dotyczy przetargu na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2017/2018

Pacanów, dn.  04.08.2017r

Znak sprawy: OSO.271.1.2017

                                                                                               

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018”

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych
( Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 147.000,00 zł

 

Nr oferty

Wykonawca

Część zamówienia

Cena oferty brutto (cena jednostkowa, cena całkowita)

Czas podstawienia autobusu

Termin płatności faktury

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1

AMPIR

Elżbieta Czesak-Helińska

Ul. Darwina 19/29

43-100 Tychy

Część I

35,10 zł

104598,00 zł

5 minut

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

Część II

-

-

-

-

-

2

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Małgorzata Kapinos

Słupiec 328

33-230 Szczucin

Część I

-

-

-

-

-

Część II

3,45 zł

38021,76 zł

10 minut

30 dni

 

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp z o.o.

28-200 Staszów, ul. Krakowska 51

Część I

36,50 zł

108770,00 zł

 

10 minut

 

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

Część II

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4

USŁUGI-HANDEL-TRANSPORT

Anna Chmiel

26-060 Chęciny

Charężów 6

Część I

39,00 zł

116220,00 zł

5 minut

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

Część II

5,08 zł

55985,66 zł

5 minut

30 dni

Zgodnie
z SIWZ

Nie dotyczy

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: