Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2017

2017-06-02 14:47:05 Ogłoszenia

instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1MW na działce o nr ewid. 59 ,obręb 0027 Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.5 2017

Pacanów, 2017.05.31.

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z   art. 10 §1 i art.73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016,poz.23 ze zm.)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2016r.,poz.23)

Wójt Gminy Pacanów zawiadamia

 że w związku z  prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek  Inwestora   PZE PV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ,Rataje Karskie 66, 28-133 Pacanów  dla przedsięwzięcia  pod nazwą  instalacja wolnostojących paneli  fotowoltaicznych  o mocy do  1MW   na działce o nr ewid. 59 ,obręb 0027 Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie 

można zapoznać się z niżej wymienionymi  opiniami i postanowieniem   w pokoju Nr 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , w godz.700 do 1500 , w terminie  do dnia  08.06.2017r.

- z opinią  sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju   SE.V-4470/21/17 z dnia 14.04.2017r.

- z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4240.78.2017.PW.2 z dnia 09.05.2017r. 

-postanowieniem Wójta Gminy Pacanów  znak:ROŚ.6220.5.2017 z dnia 31.05.2017.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie Sroczków.   


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: