Informacja Starosty Buskiego

2017-04-27 08:04:43 Ogłoszenia

z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych

 

>> treść informacji <<

Zobacz również: