Obwieszczenie GPIOŚ.II.6220.6.2016

2016-06-07 08:14:31 Ogłoszenia

1. Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego budynku. 2. Budowa dwóch boisk przy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie.

>>OBWIESZCZENIE<<

Zobacz również: