Obwieszczenie SKO.OŚ.60/3564/162/2023

2023-06-06 12:01:55 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1, obręb Komorów, gmina Pacanów

Obwieszczenie_SKO_OS60_3564_162_2023

Zobacz również: