Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.17.2022/2023

2023-05-26 15:24:39 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach w obrębie Sroczków , gmina Pacanów” planowanej na działkach o nr ewid. 458, 459, 460, 461, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 474, 475, 476, 477, 479 obręb Sroczków gmina Pacanów

Decyzja_ROS.6220.17.2022_2023

Zobacz również: