Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.19.2022/2023

2023-05-25 11:57:40 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 278/1 obręb Komorów gmina Pacanów.

Decyzja_ROS.6220.19.2022_2023

Zobacz również: