Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-04-25 07:29:30 Ogłoszenia

Rozwijanie i umacnianie poczucia przynależności do lokalnej społeczności, a więc odpowiedzialność za siebie i za swoje otoczenie

Oferta_realizacji_zadania_Trzebica

Zobacz również: