Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2023-03-27 11:32:19 Ogłoszenia

Wykorzystanie potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zobacz również: