Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach ROŚ.6220.15.2022/2023

2023-03-01 13:10:39 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej PV Komorów o mocy do 1,5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowaną do realizacji na działkach o nr ewid. 272/1 i 271/1 obręb Komorów gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Decyzja ROŚ.6220.14.2022/2023

Zobacz również: