Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 maja 2023 r.

2023-03-01 09:53:51 Ogłoszenia

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dwóch stopni alarmowych: BRAVO oraz CHARLIE-CRP.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

- nr 19 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- nr 18 w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- nr 20 w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59.

/gov.pl/

 

Zobacz również: