Ogłoszenie Wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn:"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2023 r."

2023-02-13 14:26:09 Ogłoszenia

Pacanów dnia: 13.02.2023 r.

OGŁOSZENIE

WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. :,,UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW W 2023 R.”

 

 

LP.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wnioskowana kwota dotacji (zł)

Wysokość całości zadania (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Ilość punktów

 

 

1.

Gminny Klub Sportowy GLKS ,,Zorza Tempo”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2023 roku.

100 000,00

107 700,00

100 000,00

100

 

 

 

 

 

 

Z w/w oferentem  zostanie podpisanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: