Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2022 r.

2022-11-02 14:22:12 Ogłoszenia

obowiązującej od 1 listopada 2022r.

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

 

w sprawie zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji na 2022 r.

obowiązującej od 1 listopada 2022r.

 

- dla przedszkoli publicznych

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli publicznych, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)

 

874,96 zł

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

155,33

 

- dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne

Podstawowa kwota dotacji szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, o której mowa w art. 12
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.)

 

762,48 zł

Statystyczna liczba uczniów w szkołach podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne prowadzonym przez Gminę Pacanów, ustalona na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy

 

 

45,67

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: