Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2022-03-21 09:10:15 Ogłoszenia

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

33_obwieszczenieWojsko.jpg
33_obwieszczenieWojsko.jpg

https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/obwieszczenia/obwieszczenia-aktualne/19387,Obwieszczenie-Wojewody-Swietokrzyskiego-z-dnia-21-marca-2022-r-w-sprawie-przepro.html

Zobacz również: