I STOPIEŃ ALARMOWY – ALFA CRP

2021-12-06 10:55:32 Ogłoszenia

obowiązuje na terytorium Polski od niedzieli 5 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr: 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku   w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1 stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczypospolitej ) -  obowiązujący od niedzieli  5  grudnia  (od 23:59)  do  10  grudnia (do 23:59) – przekazuje do publicznej informacji w/w Zarządzenie.

 

Stopień alarmowy CRP jest wprowadzany w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

 50_Alarm_CRP.jpg

Serwis informacyjny UMiG

Zobacz również: