Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów dotycząca rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywości dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

2020-06-15 14:49:09 Ogłoszenia

INFORMACJA

Zobacz również: