OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

2019-11-06 13:33:11 Ogłoszenia

PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW–JESIEŃ 2019

                                                                                                                               Pacanów dnia: 28.10.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ,, PROMOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY PACANÓW –JESIEŃ 2019 ”

 

 

 

LP.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

 

1.

Gminny Klub Sportowy GLKS ,,Zorza Tempo”

Promowanie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów - Jesień 2019 .

15 000,00 zł


 

 

 

 

 


Ze wskazanym wyżej oferentem zostanie podpisanie umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 

Zobacz również: