POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 7 maja 2019 r.

2019-05-09 09:18:55 Ogłoszenia

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do  Parlamentu  Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia, co następuje:

§ 1.Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 85/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 maja 2019 r.,zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.Obsługę  oraz  techniczno-materialne  warunki  pracy  komisji zapewnia wójt (burmistrz,  prezydent miasta).

§ 3.Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczyw Kielcach II
/-/ Rafał Adamczyk

Załącznik nr 1

Gm. Pacanów
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Termin: 9 maja 2019 r. o godz. 14:00

 

Zobacz również: