Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

2019-04-08 08:43:56 Ogłoszenia

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w msc. Trzebica poprzez utworzenie placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej.

OFERTA

Zobacz również: