Zawiadomienie ROŚ.6220.4.2018

2018-11-19 13:58:27 Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                          Pacanów, 15.11.2018

 

ROŚ.6220.4.2018                                                                                           

 

ZAWIADOMIENIE
o zebranych dowodach
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonej w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Inwestora ALGO POLAND Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom

 zawiadamiam  Strony postępowania

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

 

 


Otrzymują:

1.       Inwestor

2.       Strony postępowania wg wykazu

3.       Sołtys m. Słupia

4.       a/a

 

Zobacz również: