Konkurs na opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie

2018-11-07 13:10:02 Ogłoszenia

Wójt Gminy Pacanów zaprasza do udziału w konkursie architektoniczno - urbanistycznym na opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnej, najlepszej pod względem architektonicznym, urbanistycznym oraz funkcjonalnym koncepcji zagospodarowania terenu po starym przedszkolu w Pacanowie z przeznaczeniem  pod parking jednopoziomowy, która pozwoli na  rozwiązanie problemów parkingowych i komunikacyjnych w ścisłym centrum miejscowości Pacanów w tym  w szczególności w rejonie funkcjonowania ECB ( z uwagi na wzrastający dynamiczne ruch turystyczny),  równocześnie zapewni funkcjonalne powiązanie z otaczającą infrastrukturą i obiektami.

Konkurs kierowany jest do osób fizycznych, osób  prawnych oraz jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych bądź podmiotów występujących  wspólnie , Zespołów Autorskich , które posiadają lub  dysponują osobami które będą uczestniczyć w opracowaniu pracy konkursowej posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: architektonicznej oraz inżynieryjnej drogowej.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i do złożenia pracy konkursowej.

Dla zwycięzców  Konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody pieniężne.

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu.

Uzgodnienia

Mapa

Pytania i odpowiedzi

 

Organizator konkursu - Gmina Pacanów, informuje iż konkurs dotyczący „Opracowania koncepcji budowy parkingu publicznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce gminnej nr 1625 w Pacanowie” został unieważniony.

Przyczyną unieważnienia jest fakt, że do dnia wyznaczonego jako termin składania prac konkursowych (tj. 14.12.2018r. do godz. 15.00) do organizatora nie wpłynęły żadne prace konkursowe.
/Serwis Informacyjny UG/

Zobacz również: