Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania

2018-10-19 07:39:00 Ogłoszenia

w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.

Informacja

o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych
ds. przeprowadzenia głosowania na terenie Gminy Pacanów

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że obwodowe komisje wyborcze zadeklarowały rozpoczęcie pracy w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego i na wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
w następujących godzinach:

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania [OKW]

 

Godzina rozpoczęcia pracy

OKW Nr 1 w Szkole Podstawowej w Pacanowie, ul. Karska 3

6:00

OKW Nr 2 w  Remizie OSP w Zborówku, Zborówek 51

6:00

OKW Nr 3 w Szkole Podstawowej w  Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39a

6:00

OKW Nr 4 w Szkole Podstawowej w  Oblekoniu, Oblekoń 73

6:00

OKW Nr 5 w Świetlicy wiejskiej w Biechowie, Biechów 40a

6:00

OKW Nr 6 w Remizie OSP w Sroczkowie, Sroczków 27

6:00

OKW Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Słupi, Słupia 91

6:00

OKW Nr 8 w Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich, Rataje Słupskie 39b

6:00

 

 

Urzędnik wyborczy

Zobacz również: