Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-28 12:30:27 Ogłoszenia

z dnia 28.09.2018 r. w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PACANOWIE

 

z dnia 28 września 2018 r.

 

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 410 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz.754 ze zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Pacanowie informuje, iż losowanie numerów list kandydatów na radnych  odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Pacanowie (ul. Rynek 15), II piętro, sala herbowa.

 

 

Z losowania zostanie sporządzony protokół i podjęta uchwała. Informacja o przyznanych numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości publicznej, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie i zamieszczona na stronie internetowej www.pacanow.pl. oraz BIP Urzędu Gminy Pacanów

 

 

Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Pacanowie

 

/-/ Katarzyna Więckowska

 

 

Zobacz również: