Informacja o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie

2018-09-12 15:34:58 Ogłoszenia

w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.


Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Pacanowie:

 

Przewodniczący:
1.
Szczepaniak Dariusz Władysław

           

Zastępca Przewodniczącego:
2.
Więckowska Katarzyna Joanna


Członkowie:

3.Gawlik Ola Irena

4.Nasieniak Beata Katarzyna

5.Religa Marta

6.Woźniak Artur Paweł

7.Wójtowicz Danuta

8.Zaród Leszek Janusz

9.Zuchara Joanna Renata

 

Siedziba komisji:

Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , tel. 41 376 54 03

 

Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Pacanów oraz rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Pacanów będą prowadzone następujących w dniach.:

 


14 wrzesień od godz. 1000 do godz. 1400
17 wrzesień od godz.1000 do godz. 2400

18 wrzesień od godz. 1200 do godz. 1400

19 wrzesień od godz. 1200 do godz. 1400

20 wrzesień od godz. 1200 do godz. 1400

21 wrzesień od godz. 1200 do godz. 1400

24 wrzesień od godz. 1200 do godz. 1400

25 wrzesień od godz. 1200 do godz. 1400

26 wrzesień od godz. 1200 do godz. 2400 

(Pieczęć Komisji)                                                                            

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Pacanowie

 

/-/ Dariusz SzczepaniakPacanów, 2018. 09.12

 

 

 

 

 

Zobacz również: