Obwieszczenie SKO w Kielcach z 04.09.2018 r.

2018-09-07 14:17:43 Ogłoszenia

dotyczące orzeczenia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziałowywania na środowisko przedsięwzięcia w Słupi.

>> treść obwieszcznia <<

 

Zobacz również: