Regulamin PSZOK w ZGOK w Rzędowie

2018-08-21 09:53:47 Ogłoszenia

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Punktu Napraw (przygotowania do ponownego użycia) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Rzędowie

REGULAMIN

Zobacz również: