Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Rok 20132909
Wykaz danych o dokumentach2897
Działalność gospodarcza i alkohol2873
Warunki zabudowy2845
Zamówienia publiczne/przetargi2826
Sprawozdania za rok 20102814
Opłata skarbowa2814
Sprawozdania za rok 20092766
Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20272764
Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 20142744
Projekty aktów z 2007 roku2718
za 2009 rok2714
Sprawozdania za rok 20082680
za 2009 rok2636
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP2633
Opłata targowa2626
Za 2010 rok2621
za 2011 rok2618
Obwodowe Komisje Wyborcze2613
Sprawozdania za rok 20112613
Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-20182611
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP2603
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2600
Budżet 20102594
Za 2009 rok2560
Projekty aktów z 2009 roku2555
Sprawozdania za rok 20072541
Za 2008 rok2514
Budżet 20112493
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2491
za 2011 rok2482
Rok 2017 2478
Wybory do Parlamentu Europejskiego2477
w 2007 roku2472
w 2010 roku2467
Projekty aktów z 2008 roku2458
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym 2435
Prognoza długu z poprzednich lat2433
Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach2418
Sprawozdania za rok 20062415
«poprzednie 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13