Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Rok 20132511
Zamówienia publiczne/przetargi2478
Warunki zabudowy2442
Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20272409
Projekty aktów z 2007 roku2403
Opłata skarbowa2403
Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 20142389
za 2009 rok2371
Sprawozdania za rok 20102363
za 2009 rok2308
Obwodowe Komisje Wyborcze2304
Sprawozdania za rok 20092298
w 2007 roku2297
Opłata targowa2286
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP2286
w 2010 roku2282
za 2011 rok2269
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP2260
Za 2010 rok2259
Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-20182242
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2242
Budżet 20102239
Sprawozdania za rok 20112227
Za 2009 rok2218
Sprawozdania za rok 20082211
Rok 20152184
Projekty aktów z 2009 roku2179
Za 2008 rok2173
Krzysztof Eliasz2162
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2147
za 2011 rok2138
Budżet 20112135
Wybory do Parlamentu Europejskiego2126
Sprawozdania za rok 20072095
Projekty aktów z 2008 roku2094
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym 2088
Prognoza długu z poprzednich lat2082
Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach2060
w 2012 roku2043
Poprzednie lata2031
«poprzednie 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13