Rok 2020

Wersja do druku

Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2020

Załączone pliki:

Uchwała Nr XVIII/105/20
(2020_uchwala_105.PDF - 569.343 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:15:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/106/20
(2020_uchwala_106.PDF - 1059.521 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:16:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2020-2030

Uchwała Nr XVIII/107/20
(2020_uchwala_107.pdf - 1451.936 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:16:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/108/20
(2020_uchwala_108.PDF - 188.836 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:18:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr XVIII/109/20
(2020_uchwala_109.pdf - 132.227 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:19:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2020, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Uchwała Nr XVIII/110/20
(2020_uchwala_110.PDF - 57.27 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:32:38 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie zamiaru przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Pacanowie, ul. Słupska 15 poprzez przeniesienie jego siedziby

Uchwała Nr XVIII/111/20
(2020_uchwala_111.PDF - 55.581 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:46:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na lat 5 w trybie bezprzetargowym działki nr 196/3 o pow. 0.98 ha położonej w Karsach Dolnych

Uchwała Nr XVIII/112/20
(2020_uchwala_112.PDF - 54.73 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:47:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XVIII/113/20
(2020_uchwala_113.PDF - 51.26 KB) Data publikacji: 2020-02-18 08:49:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oblekoniu w formie przetargu nieograniczonego

Uchwała Nr XIX/114/20
(2020_uchwala_114.PDF - 63.081 KB) Data publikacji: 2020-03-13 11:28:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie użyczenia bezpłatnie budynku toalety publicznej - ustęp ogólnodostępny wraz z działką 1396/2 położonej w Pacanowie na okres 20 lat

Uchwała Nr XIX/115/20
(2020_uchwala_115.pdf - 1074.025 KB) Data publikacji: 2020-03-13 11:30:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/116/20
(2020_uchwala_116.pdf - 544.502 KB) Data publikacji: 2020-03-13 11:36:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2020r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 199

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-01-17 11:14:12
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-01-17 11:14:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2020-03-13 11:36:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony