Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet 20073573
Kadencja 2014 - 20183541
Budżet 20083533
Rok 20153474
Budżet 20093465
Stawki za odpady stałe i ciekłe3458
Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne3450
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów 3449
Podatek od środków transportowych3428
Rok 20163353
Regulamin pracy Urzędu3349
Rok 20133277
Warunki zabudowy3243
Opłata skarbowa3232
Działalność gospodarcza i alkohol3229
Sprawozdania za rok 20103186
Zamówienia publiczne/przetargi3179
Sprawozdania za rok 20093147
Sprawozdania za rok 20083054
Projekty aktów z 2007 roku3015
Sprawozdania za rok 20112982
Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-20182971
Budżet 20102967
Opłata targowa2962
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2946
Sprawozdania za rok 20072897
Rok 2017 2889
Projekty aktów z 2009 roku2866
Budżet 20112860
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2839
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym 2789
Sprawozdania za rok 20062789
Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach2781
Projekty aktów z 2008 roku2770
Rok 20182765
za 2014 rok2719
w 2007 roku2658
w 2010 roku2638
Budżet 20122584
Sprawozdania za rok 20132558
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7