Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Rok 20083614
Rok 20113603
Sprawy obywatelskie, meldunkowe i USC3484
Sprawozdania za rok 20123415
Rok 20093415
Rada Gminy Pacanów w kadencji 2010-20143411
Wybory do Parlamentu Europejskiego3396
Rok 20123371
Budżet 20063369
Rada Gminy Pacanów w kadencji 2002-20063342
Budżet 20073300
Podatki, zwrot podatku akcyzowego3300
Budżet 20083256
Kadencja 2014 - 20183251
Rok 20153181
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów 3179
Budżet 20093178
Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne3177
Stawki za odpady stałe i ciekłe3146
Podatek od środków transportowych3120
Regulamin pracy Urzędu3073
Rok 20163024
Rok 20133002
Wykaz danych o dokumentach2987
Działalność gospodarcza i alkohol2965
Warunki zabudowy2939
Opłata skarbowa2934
Zamówienia publiczne/przetargi2917
Sprawozdania za rok 20102902
Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 20272860
Sprawozdania za rok 20092854
Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 20142830
Projekty aktów z 2007 roku2803
Sprawozdania za rok 20082766
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP2755
Za 2010 rok2719
Opłata targowa2710
Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-20182704
Sprawozdania za rok 20112697
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP2695
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9