Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet 20073448
Budżet 20083413
Kadencja 2014 - 20183413
Rok 20153347
Budżet 20093337
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów 3327
Stawki za odpady stałe i ciekłe3326
Pomoc materialna dla uczniów: stypednia i zasiłki szkolne3322
Podatek od środków transportowych3295
Regulamin pracy Urzędu3225
Rok 20163220
Rok 20133162
Warunki zabudowy3109
Działalność gospodarcza i alkohol3105
Opłata skarbowa3096
Zamówienia publiczne/przetargi3065
Sprawozdania za rok 20103059
Sprawozdania za rok 20093026
Sprawozdania za rok 20082926
Projekty aktów z 2007 roku2926
Sprawozdania za rok 20112856
Program Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008- 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012– 2020 i Plan Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2011-20182851
Opłata targowa2842
Budżet 20102838
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2832
Sprawozdania za rok 20072781
Projekty aktów z 2009 roku2776
Rok 2017 2765
Budżet 20112729
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2719
Projekty aktów z 2008 roku2681
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pacanów na lata 2013-2032 i Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym 2666
Sprawozdania za rok 20062661
Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach2660
za 2014 rok2609
w 2007 roku2603
Rok 20182602
w 2010 roku2586
Budżet 20122467
Rada Gminy Pacanów w kadencji 2014-20182429
«poprzednie 1 2 [3] 4 5 6 7