Archiwalne wersje:

Wykonanie robót porządkowych i utrzymaniowych na czterech obiektach mostowych w ciągu dróg gminnych. Szczegółowy zakres robót określa: skrócona dokumentacja techniczna , przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla robót utrzymaniowych.

Data archiwizowaniaTytuł

Powrót