Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 504

Data publikacji:
2018-01-24 10:54:43

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kręgów betonowych i płyt ażurowych

Treść przetargu:

Pacanów 24.01.2018r.

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów , NIP 655-17-90-515

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa:

 - kręgów betonowych zbrojonych.- Ø 500x1000 – 30 szt

 - płyta ażurowa szara 60x40x8cm – 400 szt

 

Miejsce dostawy : Baza Gminy Pacanów ,  Słupia , 28-133 Pacanów

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

do 31.03.2018r

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej  sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 09.02.2018 r do godz. 15.00  w sekretariacie  w formie pisemnej ,  faxem na nr  (041) 376 59 80, lub na adres email: drogi@pacanow.pl

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-         cenę brutto za 1 szt kręgu Ø500x1000

-         cenę jednostkową płyty ażurowej 60x40x8cm

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie wz  podpisana przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury do 30 dni od daty dostawy  i otrzymania faktury. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania faktur częściowych

 

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn lub zmiany ilości zamawianych materiałów  

 

Z up. Wójta

Kazimierz Zdziebko

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 979
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-01-24 10:54:43
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-01-24 10:55:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu