Wersja do druku

Opublikowano: 2022-11-23 11:26:06

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 31 o pow. 0,64 ha w obrębie 0017 Rataje Słupskie, gm. Pacanów

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.6840.2.2022                                        

Pacanów, dn. 23.11.2022 r.

IGPM.6840.6.2022

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

           Urząd Miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach 2 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów, które odbyły się w dniu 15 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.

1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 31 o powierzchni 0,64 ha, położonej w obrębie 0017 Rataje Słupskie,  stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.34.2021 z dnia 05.01.2022 r.

a)     Cena wywoławcza nieruchomości – 11 800,00 zł

b)     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

c)     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)     Nabywca nieruchomości – brak

 

2. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 41 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obrębie 0017 Rataje Słupskie, stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.35.2021 z dnia 30.12.2021 r.

a)     Cena wywoławcza nieruchomości – 1 900,00 zł

b)     Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

c)     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)     Nabywca nieruchomości – brak

  

Za-ca burmistrza

mgr inż. Kazimierz Zdziebko
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 756
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2022-10-11 12:37:12
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2022-10-11 12:37:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu