Wersja do druku

Opublikowano: 2022-09-21 12:06:13

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
OGŁOSZENIE O CZTERECH PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH RATAJE SŁUPSKIE I SŁUPIA

Wynik postepowania:

Znak: IGPM.6840.2.2022                                                                            Pacanów, dn. 21.09.2022 r.

IGPM.6840.3.2022

IGPM.6840.5.2022 

IGPM.6840.6.2022

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU 

           Urząd Miasta i Gminy Pacanów w związku z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213), podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wynikach 4 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów, które odbyły się w dniu 13 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, sala konferencyjna, piętro II.

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 31 o powierzchni 0,64 ha, położonej w obrębie 0017 Rataje Słupskie,  stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.34.2021 z dnia 05.01.2022 r.

a)      Cena wywoławcza nieruchomości – 21 000,00 zł

b)      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

c)      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)      Nabywca nieruchomości – brak

 

2. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 41 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obrębie 0017 Rataje Słupskie, stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.35.2021 z dnia 30.12.2021 r.

a)      Cena wywoławcza nieruchomości – 4 500,00 zł

b)      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

c)      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)      Nabywca nieruchomości – brak

  

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 838 o powierzchni 0,87 ha, położonej w obrębie 0018 Słupia, stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.7.2022 z dnia 16.03.2022 r.

a)      Cena wywoławcza nieruchomości – 27 000,00 zł

b)      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu –27 270,00 zł

c)      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)      Nabywca nieruchomości – p. Marta Zagrajek, Robert Zagrajek.

 

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1008 o powierzchni 0,41 ha, położonej w obrębie 0018 Słupia,  stanowiącej własność Gminy Pacanów, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.IV.7510.7.2022 z dnia 16.03.2022 r.

a)      Cena wywoławcza nieruchomości – 16 000,00 zł

b)      Najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 16 200,00 zł

c)      Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

d)     Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak

e)      Nabywca nieruchomości – p. Zbigniew Zaród

Burmistrz Miasta i Gminy 

mgr Wiesław Skop
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 572
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2022-08-11 12:44:51
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2022-08-11 12:44:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu